Optimaze – Optimalizácia pracovných priestorov

Napriek tomu, že pandémia ochorenia Covid-19 ešte neskončila, už teraz je jasné, že mnohé spoločnosti budú nútené riešiť svoje pracovné priestory, a to z viacerých dôvodov:
 • úspora režijných nákladov
 • zlepšenie hygienických štandardov
 • zachovanie zdravia a bezpečnosti zamestnancov
 • zlepšenie vnútornej klímy a prostredia pracovných priestorov.

Práca z domu sa stane čím ďalej, tým viac štandardom, preto budú musieť spoločnosti riešiť systematizáciu pracovných miest a rokovacích miestností, aby stretávanie pracovných skupín bolo čo naviac efektívne.

Naša spoločnosť ponúka systém Optimaze, založený na princípe reálneho monitorovania pracovných staníc a rokovacích miestností pohybovými senzormi, ktorý rieši otázky optimalizácie usporiadania kancelárií, rokovacích miestnosti i ostatného priestoru tak, aby vyhovovali požadovanému pracovnému zaradeniu, dosahovali prijateľné režijné náklady ale aj zlepšovali pracovné prostredie pre zamestnancov.

Naša spoločnosť so systémom Optimaze pomáha realitným profesionálom optimálne riadiť pracovné priestory a robiť komplexné rozhodnutia založené na faktoch, a to pomocou údajov v reálnom čase a analýze pracoviska. Pomocou nášho softvéru ste schopní optimalizovať vaše náklady i priestorové potreby, zvýšiť spokojnosť zamestnancov a zlepšiť vplyv na životné prostredie.

Benefity nášho systému Optimaze:

 1. Prostredníctvom senzorov (pohybu, teploty, vlhkosti ,CO2 atď) získate relevantné údaje o pracovisku, čo môže viesť k úprave potrebného priestoru a tak k optimalizácii nákladov, ale aj zlepšeniu hygienických štandardov, bezpečnosti a zdravia pracovníkov.
 2. Umožniť kultúru flexworkingu a prácu založenú na jednotlivých činnostiach (ABW – activity-base working).
 3. Podporiť pracovnú kultúru založenú na dôvere, autonómii a sebareflexii, produktívnu prácu založenú na preferenciách.
 4. Odstrániť bežné problémy pri zdieľanom pracovnom prostredí:
  • obchádzanie areálu firmy
  • rezervovanie a uvoľnenie konferenčných miestností napríklad pri služobných cestách
  • výber preferencií kvality vzduchu alebo teploty
  • zníženie stresu pracovníkov

V prípade, že sa chcete o tomto riešení dozvedieť viac, kontaktujte nás.

Call To Action 2019 – Prvá konferencia, ktorá sa nehanbí za svoj cieľ

Konferencií zameraných na technológie, Smart Cities, inovácie, logistiku či facility manažment je požehnane. V SimpleCell Slovakia nám však stále niečo chýbalo a dlho sme rozmýšľali nad tým, čo to asi je. Potom sme na to prišli a možno to bude prekvapivé zhodnotenie, no chýbali nám konkrétne prednášky a workshopy s jasným cieľom, ťahom na bránku a pridanou hodnotou pre návštevníka. A tak sme sa to rozhodli zmeniť.

Nechajte sa pozvať

Skúsenosti z organizovania eventov a vystúpení na rôznych slovenských a zahraničných podujatiach sme zbierali dva roky, no a tento rok sme si povedali, že je načase ponúknuť aj konferenciu podľa nášho gusta. Jasnú, stručnú, nabitú užitočnými informáciami, s jasným biznisovým cieľom – zvýšiť predaj produktov a služieb v oblasti internetu vecí.

Na konferencii Call To Action, ktorá sa uskutoční v znamení hesla #BEZOMÁČOK, budú prednášať spíkri na svoje konkrétne témy o konkrétnych biznis prípadoch. Za každým z nich sa skrýva osobitý príbeh start-up firmy a produktu či služby, ktorú poskytuje.

Pozrite web CTA2019.sk

Všetkých prednášajúcich spája biznis v špecifickej technologickej oblasti internetu vecí. Taktiež ich spája najväčšia sieť pre internet vecí na svete Sigfox. SimpleCell Slovakia je práve na Slovensku operátorom tejto siete pýšiacej sa označením 0G. Viac o sieti si môžete prečítať tu alebo tu.

Aby sme boli verní heslu konferencie, toľko za nás na úvod. V ďalších blogoch už na webe CTA2019.sk si bližšie predstavíme spíkrov a ich riešenia, ktorí prídu prezentovať do HubHubu v Bratislave už 17. októbra.

Vstupenky sú už v predaji.

LeanHeat: Teplárenský systém, ktorý zaručuje jednoduchú reguláciu energie

Ľudia svojou činnosťou zapríčinili zmenu klimatických podmienok, ktorá spôsobila prevládajúce teplá a horúčavy už aj na našom území. Čoraz viac sa stretávame s nárazovými zmenami teplôt, ktoré zle vplývajú na organizmus. Z vyhriatej ulice sa presuniete do vymrznutého bytu čo môže spôsobiť zdravotné problémy napríklad dýchacej sústavy alebo to môže spôsobiť počiatočné štádium migrény. To, ako môžete pomocou LeanHeat zvýšiť komfort bytových jednotiek, znížiť náklady na distribúciu energie a tak celkovo znížiť náklady na energiu, sa dozviete nižšie v tomto článku.

LeanHeat systém

Fínska spoločnosť LeanHeat, ktorá bola jednou z prvých spoločností so zameraním na systémy HVAC: vykurovanie, ventilácia a chladenie;  v spojení s internetom vecí ponúka analytický systém, ktorý monitoruje a reguluje vykurovacie zariadenia v celom bytovom objekte. Pomocou senzorov dokáže zbierať dáta, na základe ktorých optimalizuje spôsob vykurovania a následne tak redukovať náklady vynaložené na energiu.

Predstavte si to takto: ste majiteľom viacpodlažného obytného domu. Na fasádu domu bude inštalovaný jeden vonkajší senzor, ktorý bude zbierať dáta z vonkajšieho prostredia. Do každého bytu bude inštalovaný jeden vnútorný senzor. V oboch prípadoch, senzory zbierajú dáta o teplote, vlhkosti a hodnote CO2. Tieto dáta ďalej spracuje AI systém a na ich základe vyhodnotí to či v daných priestoroch treba zvýšiť, alebo naopak, znížiť teplotu. Aby to fungovalo, systém musí mať priamy prístup do kotolní a tak môže samostatne regulovať teplotu.

Na obrázku nižšie môžete vidieť dva spôsoby vykurovania – S a bez inštalácie systému Leanheat.

Energia, spotreba, sigfox, technológia, vykurovanie, klimatizácia, distribúcia energie

Čo z toho budete mať?

Vďaka zozbieraným dátam dokáže systém Leanheat reagovať včas a tak nenastane energetický výkyv –  všetko bude mať prirodzený „flow“ (tok), čo v konečnom dôsledku šetrí váš čas aj peniaze. S týmto systémom sa nedostanete do energetickej špičky, pretože dokážete predvídať spotrebu energie. Nastane v priemere 5 – 15 % šetrenie celkovej spotreby energie a úspor CO2 ako pre majiteľov tak aj nájomníkov. Okrem toho znížime náklady na distribúciu energie, pretože spoločnosti ktoré pôsobia v tejto oblasti budú vedieť dopredu zareagovať a tak sa vyhnú zbytočnému mrhaniu energie a peňazí.

Efektívna distribúcia energie

V mnohých krajinách Európy je pre poskytovateľa tepla zo zákona povinné znížiť spotrebu energie v celej sieti. Vybavením budov systémom Leanheat môžete dosiahnuť ciele v oblasti energetickej účinnosti a zároveň dosiahnuť, aby sa energetická účinnosť stala súčasťou vašej práce. Získate tak dôležitý prístup na sekundárnu stránku spotreby energie, čo vám umožní poskytovať nové služby a produkty svojim zákazníkom.

Systém Leanheat vám dokáže stiahnuť špičkové zaťaženie potrieb zákazníkov o 20 % a tak efektívnejšie vyhovieť ich požiadavkám. Je to možné práve vďaka Leanheat technológii, ktorá vie optimalizovať spotrebu energie vo viacerých budovách naraz.

Zaručte energetickú efektívnosť svojej činnosti

V sieťach vykurovania sa tu a tam objavujú občasné prekážky. Zabraňujú optimálnej výrobe energie a príjmu nových zákazníkov. Tieto miesta sa ťažko a nákladne opravujú a často si vyžadujú výmenu poddimenzovaných rúr v zemi. Leanheat optimalizuje spotrebu energie budov tak, aby bolo možné odvrátiť prekážky, čo vám poskytne čas na plánovanie investícií do siete bez neustáleho tlaku.

Na to, aby ste mohli dosiahnuť takéto výsledky, je potrebné, aby na vonkajšej konštrukcii budovy bol senzor, ktorý zbiera dáta o vonkajšej teplote a vlhkosti, počasí a hodnotách CO2 a rovnako je potrebné aby priestory a apartmány boli vybavené senzorom, ktorý naopak zbiera dáta z vnútorného prostredia a ďalej ich posiela do hlavného systému umelej inteligencie Leanheat. Hlavný systém dáta spracuje a vyhodnotí. Na základe týchto informácií viete včas reagovať na výkyv teploty a nedosiahnete energetickú špičku. So systémom Leanheat viete v prieme ušetriť 20 % ceny za distribúciu a 11 % energie.

Predstavte si to tak, že vďaka systému Leanheat budete vidieť všetky budovy a rajóny ako takú virtuálnu energetickú továreň, pričom každá jej časť môže byť efektívnejšie optimalizovaná ako samostatná časť vašej produkcie. Vďaka tomu ušetríte náklady na distribúciu, môžete odstaviť záložné zariadenia, znížiť potrebu údržby siete a zlepšiť odolnosť proti chybám.

Leanheat v praxi

Mohli sme si všimnúť, že v Európe na väčšine územia prevládajú horúce a suché dni. To však nie je prípad Fínska, kde naopak teploty môžu klesnúť až na -30°C. Práve tam, ale aj v našich vysokohorských oblastiach, vykurovanie predstavuje obrovský biznis.

Sigfox, technológia, vykurovanie, klimatizácia, distribúcia energie

Avara – rezidenčné priestory

Popredná Fínska spoločnosť zaoberajúca sa investovaním do nehnuteľností na bývanie a správou majetku sa rozhodla investovať práve do systému Leanheat. Firma sa môže pochváliť so svom pestrým portfóliom s viac ako 8 000 apartmánmi v najviac obývaných oblastiach.

Vykurovanie predstavuje až 60 % z celkových nákladov na energie budovy, ďalej je to voda s 30 % a napokon 10 % elektrina z nehnuteľností. Leanheat spoločnosti Avara priniesol 10-20 % úsporu energií. Vďaka tomu sa Avara rozhodla expandovať túto spoluprácu aj do ďalších budov a oblastí.

Rozvíjanie spolupráce so spoločnosťou Leanheat je pre nás veľmi dôležité. Chceme naďalej kráčať po ceste, ktorá nám prináša viac a viac možností ako byť efektívny a zároveň šetrní voči prírode.“ Mika Savolainen, CEO, Avara.

Energy distribution, regulation, regulácia, distribúcia energie, systém, sigfox,

Kotkan Asunnot – bytové družstvo

Spoločnosť, ktorá sprostredkúva bytové priestory v meste Kotka (Fínsko), ktorá spravuje okolo 2 700 bytov a 135 nehnuteľností bola jednou z prvých spoločností, začínajúca s implementáciou Leanheat systémov už v roku 2015. Technológiu Leanheat používajú už vo väčšine priestorov.

Tri roky porovnávali rôzne technológie a práve tá od Leanheat sa ukázala ako najlepšia pre ich potreby. Ako povedal stavebno-technický manažér Martti Ahola  : „Leanheat je najľahším a najefektívnejším riešením pre každodenné použitie. Pre potrebu zistenia nejakej informácie si stačí pozrieť graf k príslušnej bytovej jednotke a máte všetko čo potrebuje, zatiaľ čo pri iných technológiách je systém komplikovanejší a informácie musíte samostatne hľadať. Vďaka technológii môžeme aplikovať špecifickejšie, menšie a jednoduchšie opravy v problémových priestoroch čo nám šetrí čas aj peniaze.

 

Práve vďaka možnosti vidieť problémy všetkých bytových jednotiek na jednej obrazovke, technológia Leanheat umožňuje riešiť problémové situácie rýchlo a efektívne, vďaka čomu sa zlepšuje aj bytový komfort ich obyvateľov.

 

Prečítajte si VIAC o nových zariadeniach a technológiách, vďaka ktorým môžete šetriť svoj čas aj peniaze.

 

Enerbrain a IoT sieť Sigfox menia stavby na budovy zajtrajška

Viete, koľko času trávite vo vnútorných priestoroch, resp. v budovách? Nedávna štúdia ukázala, že ľudia prežijú v indoore viac, než 90 % života v priestoroch, ako sú kancelárie, školy či obchodné centrá. Nechceme teraz, aby ste sa dožadovali práce z parku, chceme vám ukázať jedno riešenie, ktoré zaistí komfort vo vnútorných priestoroch, čo je dôležité, pretože ak sú ľudia spokojní, dokážu mať lepšie výsledky. Tým riešením je Enerbrain.

Nízko nákladové riešenie spotreby energie v indoore

Enerbrain, talianska spoločnosť ponúkajúca systém na reguláciu HVAC zariadení (vykurovanie, ventilácia a chladenie), ktoré umožňujú efektívne zlepšovať komfort vo vnútorných priestoroch budov, a taktiež redukovať spotrebu ventilácie, pričom je šetrná k našej planéte.

Systém Enerbrain zbiera informácie z priestoru, na základe ktorých monitoruje napríklad spotrebu energie v danom priestore v reálnom čase.  Užívateľom poskytuje dáta o vnútornej teplote, hodnote CO2 či o kvalite vzduchu v daných priestoroch.

Všetky potrebné informácie ukladá na cloud a umožňuje pracovať s nimi cez počítač či mobilný telefón. Ďalšie veľké plus je to, že môžete spravovať viac priestorov naraz bez toho, aby ste do nich vôbec vkročili.

Enerbrain v praxi

Budovy či priestory, ktoré sa rozhodli aplikovať Enerbrain, ušetrili viac ako tretinu energie. Neveríte? Prečítajte si príklady dvoch gigantov, ktorí sa rozhodli ísť inovatívnou cestou.

8Gallery Lingoto

8Gallery Lingoto je obrovským nákupným centrom v Turíne. Priestor o rozlohe 30 000m2 sa skladá z rôznych obchodov, služieb a reštaurácií. Mnohé z týchto priestorov majú nosné základy z ešte pôvodnej budovy, ktorá slúžila na produkciu automobilov značky Fiat, čo spôsobuje zlú cirkuláciu vzduchu. Vnútorná teplota je vysoko ovplyvnená vonkajšou, takže sa dokáže dramaticky meniť viackrát počas jedného dňa.

Pred inštaláciou Enerbrain bolo potrebné napríklad otvoriť okná a dvere, aby sa vytvorila optimálna teplota pre zákazníkov, čím majitelia mrhali energiou a zvyšovali sa im náklady.

V priestoroch bolo umiestnených 10 senzorov na monitorovanie vnútornej teploty, vlhkosti a CO2, pričom inštalácia trvala dva dni. Spolu s nimi bolo umiestnených ďalších 30 senzorov, tzv. aktivátorov, ktoré kontrolovali a zbierali dáta z klimatizácií a ohrievacích systémov. Vyzbierané dáta boli potom poslané do Enerbrain inteligentných zariadení, ktoré tak mohli lepšie a rýchlejšie zasahovať do ich regulácie a optimalizovať spotrebu energie v reálnom čase.

Aký bol výsledok?

Výsledkom bola redukcia spotreby energie o 30 % klimatizácie a vykurovacích systémov. Komfort pre zákazníkov, ako aj pre pracovníkov, sa výrazne zlepšil.

Na obrázku nižšie môžete vidieť variácie spotreby energie v čase obeda, a teda aj rozdiel v spotrebe energie pred a po použití systému Enerbrain.

EnerBrain, IoT, Internet of things, internet vecí, Sigfox

Carrefour

Kedysi najväčší hypermarket v Európe s predajnou plochou a skladmi o rozlohe 30 000 m2 tiež investoval do inštalácie systému Enerbrain. Jeho priestory pozostávajú z hypermarketu a mnohých obchodov, ktoré spolu tvoria nákupnú galériu.

Senzory boli umiestnené do 43 staníc hypermarketu, aby zhromažďovali informácie vonkajšej a vnútornej teploty a tiež vlhkosť priestorov a hladinu CO2. Spracované dáta sa potom pomocou softvérovej aplikácie prenášajú do ovládačov, ktoré regulujú chladenie, kúrenie a vetranie v reálnom čase.

Aký bol výsledok?

Inštalácia trvala celkovo tri dni, počas ktorých sa celý priestor rozdelil na viac častí. Každá z nich so špecifickými potrebami a charakteristikou týkajúcou sa ich využitia, napríklad v skladových priestoroch, musí byť udržiavaná nižšia teplota ako v galérii obchodov.

Spotreba celého priestoru bola monitorovaná v reálnom čase, vďaka čomu majitelia priestorov vedeli ľahšie sledovať a nastaviť teplotu priestorov, čoho výsledkom bola úspora pri spotrebe energií. Už ďalej nedochádzalo k zbytočnému prekurovaniu priestorov, a teda nedochádzalo k teplotným výkyvom ani k výkyvom spotrebovanej energie.

Na nasledujúcom grafe môžete vidieť úsporu energie s a bez aplikácie systému Enerbrain.

Sigox, energia, spotreba, šetrenie,

 

Pomocou vyzbieraných dát z vnútorných a vonkajších senzorov vie systém Enerbrain reagovať na zmenu teploty oveľa skôr ako iné systémy, a tak dokáže predísť nákladom a stratám v oblasti energií, čo v konečnom dôsledku znamená nižšie účty a vyšší komfort.

Prečítajte si viac o tech systémoch či zariadeniach, ktoré vyzerajú ako keby prišli z budúcnosti.

Slovenská elektronická plomba zaistí majetok, rýchlu reakciu a zvýšený pokoj

Elektronická plomba je malé zariadenie, ktoré poskytuje reálne informácie o manipulovaní so statickými zariadeniami alebo prepravnými jednotkami. Jej využívanie vystihuje aj kontrola prístupov do priestorov, ktoré majú byť zapečatené.  Jednoduchým rozpojením elektronickej plomby je aktivovaný alarm a odoslaná informácia zodpovedným osobám o narušení kontrolovaného miesta.

Pre koho je zariadenie určené?

Zariadenie  je určené pre každého majiteľa, obchodníka, dodávateľa či prepravcu, ktorý si chce zabezpečiť svoj priestor alebo priamo produkty pred krádežou a poškodením. Predstavte si sklad, v ktorom máte umiestnené svoje produkty a dostanete sa doň len bezpečnostnými dverami, ktoré však už v dnešnom svete nie sú zárukou bezpečnosti. Sekundárnym bezpečnostným systémom môže byť práve elektronická plomba.

Plomba funguje prostredníctvom technológie Sigfox na vlastnej nezarušiteľnej sieti. Toto malé zariadenie upozorňuje na každú neautorizovanú manipuláciu, či už s dverami a vchodom do priestorov alebo priamo na manipuláciu s prepravnými klietkami, kontajnermi a podobne. Dokáže zabezpečiť všetko to, s čím sa druhí nemajú „hrať“, kým nedostanú povolenie.

Electro seal, elektronicka plomba, sigfox, warehouse, sklad, zabezpecenie

Technické zaujímavosti a „pikošky“

Jednou z hlavných výhod tejto jedinečnej elektronickej plomby je jej životnosť, ktorá dosahuje až 7 rokov. Súčasťou plomby sú 4 detektory, vďaka ktorým je toto zariadenie vysoko efektívne:

 • detektor narušenia slučky,
 • detektor potlačenej a utlmenej zmeny,
 • detektor vibrácie a rotácie,
 • jazýčkový kontakt, ktorý umožňuje technickú autorizáciu cez server.

Ďalšia dôležitá súčasť zariadenia je zabudovaný akcelerometer, ktorý posiela notifikácie práve o pohybe a manipulácii s plombou.

Inštalácia je extrémne jednoduchá – zoberiete elektronickú plombu, pripevníte ju na požadované miesto alebo požadované zariadenie a zapojíte konektory do plomby. Potom plomba zabliká, čo je znakom jej správneho zapojenia a funkčnosti. Jej funkčnosť je postavená na neustálom spojení optického vlákna, ktoré umožňuje detekciu prerušenia slučky. Ak dôjde k jej prerušeniu, zariadenie okamžite odosiela alarmovú správu do určeného systému či aplikácie. Opätovné spojenie elektronického tesnenia je možné iba autorizovaným zákrokom.

Elektronická plomba je unikátne zariadenie pochádzajúce zo Slovenska. Jej výhradným dodávateľom je spoločnosť SI2C, v ktorej portfóliu možno nájsť aj parkovací senzor fungujúci rovnako na sieti Sigfox.

Prečítajte si aj o ďalších bezpečnostných systémoch fungujúcich na technológii Sigfox. V prehľadnom článku sa dozviete množstvo zaujímavostí z oblasti ochrany majetku aj osôb. Dočítate sa napríklad o ochrane samostatne žijúcich seniorov a o tom, ako je možné zabrániť štandardným nešťastiam veľmi jednoduchým senzorickým vybavením domácnosti.

Ochrana osôb a majetku cez internet vecí

V dnešnej dobe je už celkom normálne, keď povieme, že wifi a internet nie sú len nejakou vymoženosťou doby, ale že ide o základné technologické vybavenie. Technológie sa neustále vyvíjajú, a tak nám pomáhajú s každodennými problémami. Šetria nám čas a nervy, môžete si napríklad na diaľku skontrolovať svoju domácnosť, monitorovať pohyb vozidiel a produktov alebo ak sa nachádzate v núdzi, môžete si privolať okamžitú pomoc. Typické použitie IoT (internet vecí) zariadení nájdeme v priemysle, poľnohospodárstve, alebo domácnostiach. Práve domácnostiam a priemyslu sa budeme venovať v tomto článku a rovnako sa dočítate aj to ako môžete ochrániť seba alebo svojich najbližších.

Internet vecí a ochrana osôb

Ochrana osôb sa stala jednou z najdiskutovanejších tém súčastnosti. Je tomu tak pre rôzne útoky voči starším občanom, ženám a deťom. Tieto 3 skupiny sú najzraniteľnejšími a šikana v podobe fyzických útokov je, žiaľ, každodennou záležitosťou. Nie je tomu inak ani v našich končinách. Vďaka IoT technológiám Sigfox môžeme zvýšiť bezpečnosť napríklad školákov. Slúži na to malé tlačidlo SimplePack, pomocou ktorého si v núdzi privolá okamžitú pomoc.

Máte doma malého školáka, ktorý chce chodiť domov sám? Cestujete a bojíte sa o svoju batožinu, pričom nechcete investovať do drahých zariadení? Hľadaté simple monitorovacie zariadenie pre vaše auto? Dávame vám do pozornosti malé, kompaktné a multifunkčné zariadenie GPS Tracker od francúzskej spoločnosti Invoxia. Jeho nenápadný dizajn by sa dal prirovnať skôr k power banke, takže páchateľ ani nebude vedieť, že s niečím takým batožina disponuje. Pracuje na technológii Sigfox, má v sebe zabudovanú batériu s možnosťou dobitia pomocou mini USB kábla a s hmotnosťou 30 g sa zmestí aj do zadného vrecka na nohaviciach vášho školáka.

Invoxia, GPS Tracker, Sigfox

Ochrana domácností

Druhým aspektom bezpečnosti je ochrana a zabezpečenie domácností, ktoré sú dôležitým elementom v živote nás všetkých. Mnohí z nás majú vo svojich domovoch nainštalované tradičné alarmové systémy, zámky, zariadenia typu „urob si sám“, alebo dokonca aj nič. IoT bezpečnostné systémy technológie Sigfox sú odolné voči rušičkám, čo im dáva na trhu konkurenčnú výhodu. Jedným z takých zariadení je systém, ktorý doslova prilepíte na stenu alebo dvere vašej domácnosti a všetky potrebné informácie o pohybe a vstupoch či odchodoch z domácnosti, budete mať uložené na svojej platforme v telefóne alebo v počítači.

Pri domácnostiach ešte chvíľu ostaneme a predstavíme si zariadenia, ktoré vám ju pomôžu ochrániť alebo zabrániť prípadnej škode. Pozrime sa napríklad na pivničné priestory rodinných domov. Tam najväčšiu hrozbu predstavujú neželané hlodavce, ktoré nám celkom “pekne” dokážu znepríjemňovať život. Tu nastupuje technológia Sigfox, ktorá prichádza so zariadením RATSENSE PIR Sensor, ktoré deteguje pohyb hlodavcov, monitoruje ich skrýšu a aj ich prípadné množenie. Pomocou analýzy údajov budete môcť sami efektívnejšie a jednoduchšie zakročiť alebo zavolať deratizátora.

Skrotené tri živly

Ďalším zaujímavým produktom technológie Sigfox je Insafe, bezdrôtový senzor, ktorý monitoruje vnútornú kvalitu vzduchu, spravuje dáta klimatizácie, kúrenia a ventilácie. Je vhodný pre predškolské zariadenia, ambulancie a nemocnice a taktiež rodinné domy a byty. Senzor má jednoduché ovládanie a rýchlu inštaláciu. Svojím dizajnom nenaruší vzhľad, ani komfort daného priestoru.

Okrem monitorovania kvality vzduchu technológia Sigfox ponúka zariadenie na detekciu plynov alebo zariadenie na detekciu požiarov vo vnútorných priestoroch. Môže totiž zachytiť malý tlejúci ohník, ktorý by neskôr mohol splanúť do veľkého požiaru a pohltiť tak daný priestor. Takto budete včas informovaní o zadymení v priestore a môžete reagovať napríklad privolaním hasičov. Zariadenie obsahuje aj osobitný zdroj energie vo forme 3-voltovej batérie, takže ak nastane výpadok energie, vaše zariadenie bude naďalej monitorovať daný priestor. Tak, ako iné zariadenia, aj toto má v sebe zabudované červené LED svetielko a zvukovú signalizáciu vo forme hlasného pípania.

Ďalším hrozivým prírodným živlom je voda, ktorá dokáže spôsobiť veľmi nepekné problémy. Zariadenie SimpleLeak je malý, vodeodolný a plávajúci pomocník, ktorý môžete umiestniť na zatopiteľné miesta vo vašom dome, byte alebo chate. Vie vám nahlásiť prasknutie potrubia, vytopenie práčky či umývačky, ale aj zmenu požadovanej teploty. SimpleLeak je stabilný, nemôže sa prevrátiť a o každom jeho pohybe budete vedieť.

požiar, IoT, internet vecí, internet of things, Sigfox

Zabezpečenie a lokalizácia majetku

Z domácnosti sa presunieme troška ďalej. Dôležitým faktorom z oblasti majetku je aj zabezpečenie automobilov. Tu nejde len o súkromné autá, ale aj o vozový park firiem, stavebné motorové jednotky ako žeriavy, traktory alebo nákladné vozidlá. Mnoho z nás si iste pamätá na zabezpečovacie páky, ktoré sme zachytili o palubovku a volant nášho auta, aby s ním nikto nemohol manipulovať. Doba pokročila a s ňou aj riešenia zabezpečenia.

Počuli ste už o elektronickej plombe? Nebojte sa, nemá to nič spoločné so zubami. Ide o malé zariadenie pre každého majiteľa, obchodníka, dodávateľa, prepravcu, ktorý si chce zabezpečiť svoj priestor alebo priamo produkty pred krádežou či poškodením. Poskytuje reálne informácie o stave vášho priestoru (sklad, garáž, kotolne, trafostanice, atď.), prepravných jednotiek (kontajnery, nákladné vozidlá, palety, vozíky, atď.), prístupov do priestorov (bezpečnostné dvere, brány, atď.) alebo o všetkých zariadeniach, ktoré by mali byť zapečatené.

V súčasnosti existujú malé kompaktné zariadenia, ktoré vás upozornia na neautorizovanú manipuláciu s vozidlom, a dokonca vám aj ukážu jeho polohu na mape. Pekným príkladom je zariadenie od spoločnosti Traqueur vo veľkosti krabičky zásnubného prsteňa, ktoré je vybavené diaľkovým prenosom informácií. Takže vaše vozidlo sa len tak ľahko nestratí aj keby ho niekto chcel presunúť na druhý koniec sveta.

Zariadenia sú navrhnuté tak, aby nikomu neprekážali a neboli nápadné, rovnako aj majú dlhú životnosť batérie. Okrem toho môžete samozrejme spravovať viac technológií cez jednu aplikáciu na vašom mobilnom telefóne alebo počítači.

 

Viac zaujímavých článkov zo sveta IoT nájdete v novinkách.

Traqueur – mini zariadenie na monitorovanie pohybu vozidiel a majetku

Malé zariadenie vo veľkosti zásnubného prsteňa Traqueur slúži na monitorovanie pohybu automobilov a kontrolu prepravy produktov. Ponúka geolokačné a telematické služby. Ide o kombináciu prenosu a spracovania dát so zobrazujúcimi a zdieľajúcimi systémami a prostriedkami, pričom sa využíva hlavne v logistike. Dáta o polohe odosiela bez SIM karty prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox.

Monitorovanie vozidla

Všetky údaje a dáta automobilu máte k dispozícií v reálnom čase. Viete skontrolovať vozidlo aj na základe „street view“ a satelitných či cestných máp. Viete aj to, kto vozidlo práve riadi – takáto možnosť je využiteľná pre firmy, ako aj pre bežného užívateľa. Funguje na základe identifikačnej kartičky, ktorá sa po vstúpení do vozidla priloží  k zariadeniu, a to odčíta informácie o zamestnancovi. Funguje to presne tak ako vstupná kartička do budovy.

Ak by zamestnanci chceli využívať vozidlo aj na súkromné účely, viete toto zariadenie prepnúť do tohto módu. Túto možnosť dokáže vykonať len autorizovaná osoba, vďaka tomu môže správca vozového parku zabrániť zneužitiu vozidla a mať všetko pod kontrolou.

traquer, monitoring, monitorovanie, sigfox, trasa, mapa

Manažment flotily

Vďaka zariadeniu Traqueur si viete jednoducho zistiť všetky aktivity vozidla, ako napríklad počet prejazdených kilometrov, spotrebu paliva, miesto, čas a dĺžku zastavenia. Pri monitoringu sa rozhodnete, či chcete aktivitu sledovať v dennom, týždennom alebo mesačnom rozmedzí. Všetky tieto informácie viete rýchlo exportovať a editovať, nejde o žiadne zdĺhavé programovanie, stačí pár klikov. Zvládne to naozaj každý.

Funkcie zariadenia

Notifikácie – všetky oznámenia týkajúce sa manipulácie s vozidlom či majetkom dostanete prostredníctvom SMS, e-mailu alebo cez vašu platformu.

Geografická realita – pri sledovaní majetku si môžete nastaviť geografické vymedzenie priestoru a budete oboznámený, kedy presne náklad vstúpil a odišiel z predom určeného priestoru.

Naštartovanie vozidla – samozrejme, že nebudete prijímať sms-ku vždy, keď sa vozidlo naštartuje, jedine, že by ste chceli. No ak máte napríklad prepravnú spoločnosť, tak by vám mobil pípal asi stále. Zaujímavé pre vás môže byť práve naštartovanie vozidla po pracovnej dobe, po určitom čase, ktorý si sami určíte. V takomto prípade môže byť pohyb vozidla identifikovaný ako neautorizovaná manipulácia, alebo až krádež.

Cestné pirátstvo – s malým zariadením viete, či šofér dodržiava predpísanú rýchlosť alebo všeobecné predpisy cestnej premávky alebo „vďaka“ jeho jazdeniu bola spôsobená dopravná kolízia. V jednoduchosti, môžete si odsledovať správanie vodičov na cestných komunikáciách. A to môže byť užitočný pomocník.

Zariadenie Traqueur vám pomôže sledovať automobily, motorky a skútre, kamióny a nákladné vozidlá, stavebné stroje, rôzne zariadenia, ale aj samotný majetok a cennosti.

 

Ak vás zaujímajú ďalšie možnosti zabezpečenia, odporúčame vám prečítať si článok venovaný práve tejto oblasti.

 

XtrakR: Kompaktné monitorovacie zariadenie na sledovanie majetku a osôb

Simple sledovacie zariadenie XtrakR od spoločnosti Thinxtra s frekvenciou aktualizácií až 140 krát denne, pomocou technológie Sigfox vyrieši bežné problémy spojené s monitorovaním tovaru, nech sa nachádza kdekoľvek na svete.

Technické parametre

Celosvetové pokrytie  – svoj tovar môžete poslať na okružnú plavbu svetom a nikdy sa vám nestratí z dohľadu. Geolokácia je zabezpečená pomocou GPS a WiFi systémov. Zariadenie podporuje aj technológie NFC, SSID a BlueTooth.

Simple riešenie – zariadenie je navrhnuté tak, aby ho vedel ovládať, inštalovať a spustiť aj človek, ktorý je v technológiách úplný nováčik. Všetky potrebné informácie máte k dispozícii na vašej platforme, buď na vašom mobilnom telefóne alebo počítači.

Obsah zariadenia – XtrakR si môžete zadovážiť v dvoch farebných prevedenia – šedo čierne alebo oranžovo čierne. Disponuje malým tlačítkom, pomocou ktorého zariadenie aktivujete. Je kompaktné, vodeodolné (IP67) a protinárazové (IK10). Jeho súčasťou je aj 3D akcelerometer a USB dobíjateľná batéria s dlhou životnosťou.

Monitoring, sledovanie, Sigfox, tracking, transportation, sledovanie

Inštalácia a použitie

Ako sme už písali vyššie, inštalácia a používanie XtrackRa sú naozaj veľmi jednoduché. Môžete ho namontovať napríklad na prívesné vozíky, poštové vozíky, zariadenia na prenájom alebo prechodné značenie na cestných komunikáciách. Rovnako ho je možné použiť aj ako lokalizačné zariadenie pre osamotených pracovníkov. Budete vedieť ich polohu a v prípade núdze vedia pomocou zabudovaného tlačítka odoslať alarmovú správu, ktorá vás upozorní, že niečo nie je v poriadku. Tak môžete predísť vážnym úrazom na pracovisku.

Je to naozaj simple. Zariadenie totiž môžete inštalovať pomocou závitovej skrutky alebo pomocou magnetov a môžete ho spojiť s akoukoľvek dostupnou IoT platformou.

8+1 základných IoT zariadení pre moderné poľnohospodárstvo

Ľudia sa už od pradávna snažia popasovať s prírodnými živlami či ovládať počasie, ale jediné čo sa zatiaľ podarilo, bolo urýchliť otepľovanie, a tak zvýšiť počet prírodných katastrof. Počasie ako také má obrovský vplyv na úrodu, a preto je dôležité pre pestovateľov a farmárov, aby sa vedeli na náhle zmeny pripraviť a včas reagovať. Moderné poľnohospodárstvo však dokáže získavať viac údajov, než ste si mohli myslieť ešte pred chvíľou. Preto ponúkame v článku pár tipov pre pestovateľov na technológii Sigfox.

Chytrá vinice

Český systém, ktorý pomocou malej meteostaničky zaznamenáva základné informácie a veličiny pre detekciu patogénov a plesní viniča. Meteostanička zaznamenáva aj údaje o teplote, vlhkosti a množstve zrážok každých 30 minút, vďaka čomu budete mať reálne údaje, podľa ktorých môžete podniknúť ďalšie kroky. Napríklad sa môžete vyhnúť prevenčným postrekom, keďže teraz pomocou tohto systému ich budete môcť aplikovať na konkrétne postihnuté územie v správny čas, vďaka čomu docielite masívnu úsporu chemických prostriedkov.

Pri aplikácii nemusíte riešiť problémy s napájaním, keďže životnosť batérie je 5 rokov. Všetky potrebné informácie sú dostupné v počítači alebo smartfóne.

Systém obsahuje 3 balíčky, pričom ceny jednotlivých balíčkov sa líšia na základe využívaných služieb a ich dĺžky. Konkrétne ceny nájdete na webe dodávateľa technológie.

Aby ste si nemuseli iba predstavovať, ako to vyzerá, pozrite sa priamo na obrázok.

Chytrá vinice, IoT, Sigfox,

Meteostanička Barani

Meteostanička od slovenského výrobcu Barani Design je kompletne poháňaná solárnou energiou, no aj bez nej dokáže fungovať celých 6 mesiacov. Pomocou tejto meteostanice získate reálne a presné dáta o aktuálnom počasí v reálnom čase. Meteostanička vie merať vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť, rosný bod, solárnu radiáciu, atmosférický tlak a zrážky. Dokonca ju odporúča aj svetová meteorologická organizácia (World Meteorological Organisation – WMO). Vďaka nej tak budete mať všetky potrebné informácie na skvalitnenie a modernizáciu poľnohospodárstva.

Snímač teploty listov a púčikov

Snímač od firmy Evvos je veľmi dobrým pomocníkom. Tak ako nemôžeme 100 % predpovedať počasie, tak nemôžeme 100 % povedať, ako veľmi klesne povrchová teplota, s ktorou bude klesať aj teplota listov a púčikov. Presnosť termistoru je 0,1°C, čo umožňuje kvalitné meranie teplôt na úrovni od 0 do 70°C.

Aplikácia zahŕňa snímanie teploty listov, púčikov, ovocných sadov a viníc. To je všetko, čo potrebujete na efektívne meranie zmien a prenos dát priamo do cloudu či aplikácie.

Sonda na meranie vlhkosti a dažďovej vlhkosti

vlhkosť pôdy, poľnohospodárstvo, EVVOS

 

Rovnaká spoločnosť vyvinula aj zariadenie na získavanie údajov o vlhkosti. Suchá čoraz častejšie výrazne vplývajú na kvalitu pôdy, preto je dobré neustále monitorovanie vlhkosti pôdy, a to v rôznych hĺbkach. Správnym zavlažovaním sa spotreba vody dá znížiť až o 20 %, a tak zabrániť nadmernej hydratácii pôdy, pričom jej kvalita zostane nezmenená.

Riešením je sonda, vďaka ktorej môžete mať v rukách dôležité dáta na správny manažment poľa. Špeciálna aplikácia umožňuje sledovanie a spracovávanie dôležitých dát o zrážkach a vonkajšej vlhkosti.

 Meteo stanica Evvos

Tento malý komplexný meteo systém od firmy Evvos obsahuje jednoduché zariadenie, ktoré ponúka informácie „all-in-one“, vďaka ktorým môžete efektívne spravovať vaše dáta, a tak robiť správne rozhodnutia v prospech Vašej firmy. Meteo stanica dokáže zmerať dáta slnečného žiarenia, mieru zrážok a vlhkosti, atmosférický tlak a tlak vodnej pary, teplotu vzduchu, horizontálnu rýchlosť vetra a jeho smer.

Jedinečnou funkciou je priemerná vzdialenosť bleskov a ich početnosť. Vďaka 12-tim meteo senzorom v jednom zariadení máte k dispozícii vlastnú širokú škálu dát a informácie pre Vaše plnohodnotné hospodárenie.

Clever Farm

Všetky aktuálne informácie o svojej farme môžete mať uložené na jednom mieste. Systém Clever Farm pracuje na technológii IoT, čo jej umožňuje posielať aktuálne namerané dáta priamo do aplikácie každých 30 minút. Vďaka tejto technológii sú senzory nenáročné na spotrebu energie a batéria vydrží poriadne dlho.

Pomocou systému Clever Farm sa budete vedieť lepšie a rýchlejšie rozhodovať, a tak zefektívniť plánovanie každodenných aktivít. Napríklad vďaka mapovaniu územia budete mať informácie o tom, čo ktorá časť farmy naozaj potrebuje, v ktorej časti územia prevláda sucho, alebo naopak, či v sušiarni nie je príliš vlhko.

Clever Farm ponúka hneď viacero senzorov ako meteostanicu, senzor vlhkosti listov, snímač kvality pôdy, senzor do sila či pre sledovanie mikroklímy pre zvieratá. K senzorom patrí aj online aplikácia, vizualizácie v mape, aktualizácie každých 30 minút, export dát či predikcia výskytu chorôb a škodcov.

Systém e-Silos

silo, poľnohospodárstvo, sigfox, IoT

 

Online nástroj pomocou ktorého môžete sledovať presné a aktuálne údaje skladových nádrží a síl priamo z počítača či aplikácie v smartfóne. Po inštalácii malého zariadenia do sila máte reálne dáta o výške zásob, alebo aj to, koľko paliva pre stroje máte okamžite k dispozícii. Záleží na tom, kam sa rozhodnete zariadenie nainštalovať. Systém e-Silos meria teplotu sila, jeho vlhkosť či obsah kysličníka uhoľnatého. Pomocou tohto riešenia budete môcť znižovať náklady a efektívne hospodáriť.

Tlačítko na volanie o pomoc s GPS

 

Náš výber pre pestovateľov uzatvárame tým najjednoduchším zariadením, ktoré na IoT funguje. Tým je malé, jednoduché tlačidlo od SimpleHW, ktoré však zvládne oveľa viac, než by ste čakali. Každé tlačidlo v sebe obsahuje akcelerometer (senzor pohybu), a tak môžete mať pod kontrolou všetky svoje zariadenia a vedieť, ako a kedy sa používajú, ale aj to, kde sa nachádzajú.

Pracovníkom na poliach môže slúžiť tlačidlo ako volanie o pomoc aj v miestach, kde sa bežný GSM signál nenachádza. Okrem akcelerometra môže v sebe ukrývať teplomer, svetelný senzor či magnetometer. K tlačidlám je pripravená aplikácia, vďaka ktorej môžete začať okamžite využívať všetky jeho výhody. Cena zariadenia sa pohybuje už od 15 eur.

Náhrdelník pre dobytok

Španielsky systém na sledovanie pohybu dobytku DigitAnimal je ukážkou toho, ako dokážu byť technológie užitočné pri získavaní dát z fyzického sveta do digitálneho. Kontinuálnym sledovaním pohybu je možné ľahko mať pod kontrolou celé stáda. Virtuálne ohrady dokážu držať zvieratá v predurčenom teritóriu a vedieť, ak by prekročili ich hranice. Senzor umiestnený na krku sníma okrem polohy aj teplotu zvierat a upozorní zodpovedného pracovníka aj na prílišnú aktivitu, či naopak neaktivitu zvieraťa.

Zaujalo Vás niektoré z riešení? Sme pripravení Vám poskytnúť bezplatnú pomoc s výberom najefektívnejšieho riešenia. Stačí nás kontaktovať.

Parking Pill – Jednoduché riešenie problémov s parkovaním

Z každej strany sa na nás valia správy o tom, že je problém s parkovaním, že je priveľa áut a nikto nevie, čo s tým má robiť. Stúpajúci počet áut nezastavíme, rovnako ako nezastavíme stúpajúci počet obyvateľov v mestách, s čím je táto oblasť úzko prepojená. Ale dokážeme občanom ponúknuť jednoduché riešenie, vďaka ktorému budú mať správu parkovania pod kontrolou a tak aj o veľký problém menej.

Jednoduché riešenie problému

Problémy v oblasti parkovania môžu byť vyriešené rýchlo a efektívne pomocou tohto malého pomocníka – parkovacieho senzora, alebo inak nazývaného aj Parking Pill. Ten je nízkonákladovým riešením pre mestá, ktoré potrebujú jednoduché riešenie na lepšiu parkovaciu politiku, alebo operovanie hliadok, na správny dohľad nad parkovaním na danom území obce, súkromníkov či kompetentných orgánov. Správcovia parkovísk ho môžu nainštalovať aj na zaistenie platených či vyhradených miest.

Parking Pill  – čo to je?

Malé, nízkonákladové zariadenie sa inštaluje priamo do cestných komunikácií – do zeme. Je plne kompatibilné s technológiou Sigfox LPWAN, vďaka ktorej má schopnosť vysielať aj na veľké vzdialenosti pri nízkej spotrebe energie.  Prostredníctvom senzora môže mať každý informácie o aktuálnej obsadenosti parkovacích miest, miest so zákazom parkovania, a to v rôznych mapách alebo špecifických aplikáciách.

Municipalitám môže pomôcť pri optimalizácii parkovacej politiky. Jeho umiestnenie môže byť aj na kritických miestach cestných komunikácií, akými sú napríklad križovatky (státie pred a za križovatkou), kde nesprávne parkovanie môže ohroziť plynulosť cestnej premávky, alebo ohroziť ľudský život. Senzor môžeme aplikovať aj na miesta, ako sú výjazdy sanitiek, hasičov či policajtov.

Hlavnými výhodami sú:

Ako to funguje?

Nemusíte sa báť komplikovaného nasadenia, inštalácia zaberie 10 minút a zvládne ju naozaj každý.

Najskôr konvenčným vrtákom vyvŕtate dierku priamo do zeme v strede parkovacieho miesta. Následne do nej umiestníte zariadenie, pričom treba dávať pozor na to, aby dierka nebola mokrá. Po zasadení je senzor utesnený pieskom, no a nakoniec je zaliaty technickou gumou. To je všetko.

Je to naozaj „simple“, čo poviete? Zariadenie potom bude odosielať informácie o obsadenosti miesta priamo do webovej aplikácie. Tento spôsob umožňuje redukovať náklady na benzín operatívnych hliadok mestskej polície, aj ľudí hľadajúcich voľné parkovacie miesto.

Riešenie negatívneho parkovania v praxi

V stredne veľkom meste na Slovensku s približne 55 000 obyvateľmi sa nachádza približne 260 miest so zakázaným alebo obmedzeným parkovaním. V tabuľke nižšie môžete vidieť kalkuláciu návratnosti parkovacieho senzora. Hodnota posledného riadku ukazuje priemernú výšku pokuty 25 EUR, pri ktorej odhadovaný čas návratnosti investície je približne 3 až 5 mesiacov.