DHL, ALPS a Sigfox uvádzajú na trh inovatívne riešenie na sledovanie poštových vozíkov

19. jún 2019, Bonn (Nemecko) – Deutsche Post DHL Group, ALPS Electric Europe a Sigfox sa dohodli na partnerstve. Cieľom je optimalizovať jednotlivé procesy v rámci dodávateľského reťazca nemeckej balíkovej siete DHL prostredníctvom systematického využívania sieťových senzorov.

DHL ako líder na nemeckom balíkovom trhu dodáva každý pracovný deň približne 5 miliónov zásielok. Na spoľahlivé spracovanie týchto množstiev sú nevyhnutné systematicky prepojené prevádzkové procesy. Potrebné vybavenie, napríklad tisíce vozíkov, v ktorých sa balíky prepravujú, musí byť každý deň k dispozícii v dostatočnom počte v skladoch veľkých odberateľov a 35 balíkových DHL centier po celom Nemecku a v priľahlých krajinách.
Aby sa zabezpečil trvalo udržateľný základ, v počiatočnej fáze bude približne 250 000 vozíkov vybavených s inteligentnými sledovačmi, ktoré poskytnú informácie o ich umiestnení a pohybe.

Vyjadrenie všetkých strán

„Transparentnosť, ktorú získame vďaka použitiu nových zariadení prispeje k ďalšiemu zlepšeniu kvality služieb pre našich zákazníkov a k zníženiu prevádzkových nákladov prostredníctvom lepšej správy zariadení.“
Thomas Schneider, Chief Production Officer Post & Parcel Germany v spoločnosti Deutsche Post DHL Group

Sledovače teraz umožňujú digitalizovanú správu a umiestnenie tohto zariadenia – kdekoľvek v Európe.

„Naša spolupráca s ALPS Electric Europe GmbH pri budovaní a uskutočňovaní cieľov DHL bola úžasným zážitkom, ktorý pripravil pôdu pre budúcnosť priemyslu IoT. Masová výroba vyžaduje dlhé procesy spojené s veľkým objemom návrhov a skúšok. Tento projekt je významným míľnikom pre miliardy zariadení pripojených na sieť 0G. Preto v tomto partnerstve vidím obrovský potenciál.“
Ludovic Le Moan, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Sigfox

Toto partnerstvo má sľubnú budúcnosť

„Spoločne môžeme dokázať to, že vďaka úzkej spolupráci troch partnerov bude umožnená systematická optimalizácia každého jedného aspektu sledovacích zariadení so životnosťou dlhšou ako 10 rokov a to za zlomok súčasných nákladov. Vďaka tomu, po prvý krát, bude sledovanie veľkých množstiev ekonomicky výhodné.“
Sascha Kunzmann, senior manažér spoločnosti ALPS Electric Europe GmbH

Viac o možnosti sledovania majetku sa môžete dočítať v článku o tom, ako internet vecí zefektívňuje logistiku.

Moderné smart poľnohospodárstvo postavené na dátach cez internet vecí

Poľnohospodárstvo je už od pradávna zdrojom bohatstva krajín a  našej existencie. Avšak pod vplyvom klimatických zmien je vystavená ohrozujúcim vplyvom, ktoré jej neprospievajú– požiare, záplavy, sucho, baktérie či škodlivé mikroorganizmy. Ani v našom pásme to nie je ružové. Klimatické podmienky začínajú mať alarmujúci stav. Avšak vďaka IoT (internet vecí) technológiám môžu farmári mapovať a lepšie monitorovať svoje územie, zistiť čo ich pôde chýba a čo potrebuje, lepšie spravovať dáta a zamerať sa na maximalizáciu úrody a svojho zisku.

Diaľkové sledovanie kvality pôdy

Agrosektor momentálne bojuje s najväčším nepriateľom, ktorým sú vysoké teploty, následne sucho a vyprahnutá pôda. Nedostatok zrážok sa prejavuje aj na kvalite pôdy. Tento stav trápi farmárov na našom celom území.

Dnešní farmári už poznajú technológie, ktoré im umožňujú zavlažovať a hnojiť ich pôdu a to v čo najlepšom rozsahu, vďaka čomu môžu pristupovať k poľnohospodárstvu precíznejšie.  Voda a pôda sú hlavnými faktormi a pohonným mechanizmom celého poľnohospodárstva. Ako náhle by farmári vedeli kontrolovať podmienky vody a pôdy, automaticky budú vedieť kontrolovať svoju úrodu a znížiť spotrebu vody. Z pohľadu farmára technológia Sigfox poskytuje pridanú hodnotu vo forme lepšieho rozhodovania sa, alebo efektívnejšieho využívania zdrojov. Taktiež dokáže zabezpečiť vzdialené objekty ako silá, brány či majetok, ktorý nemáte štandardne pod dohľadom.

Technológia Sigfox dokáže farmárom zabezpečiť systém na plánovanie zberu úrody, spracovania, ukladanie a šírenie údajov. Vďaka nej si môžu farmári vymedziť konkrétne územie ako je tomu tak pri technológií, ktorá sa používa na presné lokalizovanie poľnohospodárskych zvierat pričom všetky tieto údaje sú poskytované v reálnom čase. Systém vlastných meteostaničiek  vie povedať to, koľko bolo zrážok na danom území, aká je teplota a  vlhkosť pôdy, obsah organických látok, hladina dusíka, rýchlosť vetra či ďalšie hodnoty vplývajúce na zdravie plodín. Farmárom sa tak otvárajú nové možnosti pre lepšie rozhodovanie v otázkach ako budú ďalej účinne hospodáriť. Verili by ste vôbec, že IoT zariadenia už môžu byť napájané zo vzduchu či tepla zvierat?

Budúcnosť poľnohospodárstva

Budúcnosť je tu a teraz. Všetky spomenuté technológie nie sú žiadne sci-fy, sú dostupné  prostredníctvom riešení technológie Sigfox. Farmári budú môcť svoj deň začínať v kancelárií, pretože všetky potrebné informácie budú mať v počítači či vo svojom mobilnom telefóne. Či už ide o dostupný hardvér na zber údajov, alebo ich následnú vizualizáciu v softvérovom rozhraní, všetky tieto možnosti sú aplikovateľné v priebehu niekoľkých dní. Zatiaľ čo ostatní budú ešte špekulovať nad využívaním moderných technológií v tradičnom odvetví, inovatívni poľnohospodári si môžu pokojne užívať konkurenčnú výhodu vo forme precízneho poľnohospodárstva.

Na internet vecí už môžu byť pripojené včely, kravy aj voda. To však vôbec nie je všetko. Samotný zber dát je extrémne užitočný a má niekoľko nesporných výhod, ktoré by ste mali realizovať v praxi. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

 

Manažérsku kvalitu Sigfox môžeme prirovnať s úspechom digitálnych gigantov

Sieť Sigfox sa posunula o ďalší krok vpred. Ako poukázal prevádzkový riaditeľ spoločnosti Sigfox, Franck Siegel, firma sa nemusí rozhodovať v otázkach či sa bude radšej orientovať na veľkosť, aby bola čo najväčšia, alebo na to, aby bola čo najziskovejšia. Môže totiž robiť obe naraz. Na príklade digitálnych spoločností ako sú Google, Amazon či Apple sa Franck Siegel snažil poukázať na to, že firma môže byť inovatívna pri tom ako rastie a zároveň môže prosperovať. Ako sa hovorí, ide to ruka v ruke.

Sigfox získal cenu najlepšej kvality

Audítori spoločnosti boli negatívne postavení voči času, ktorý je potrebný na uskutočnenie zmien a splnenie cieľov, ktoré boli stanovené Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (International organization for standardization – ISO). Už 70 rokov, táto organizácia reprezentuje 164 krajín z celkového počtu 195 ako správca výmeny dôveryhodných tovarov a služieb.

Vydala už viac ako 20 000 štandardov, zabezpečujúce všetky virtuálne aspekty technológie a manufaktúry. Svet sa neustále spája pomocou digitálneho vlákna avšak ISO štandardy sú aspektom vo svete firiem, ktoré sú oddané kvalite.

Všetko to do seba pekne zapadlo ako puzzle. Dva roky ťažkej práce a veľkého plánovania sa vyplatili, pretože 9. apríla 2019, Sigfox získal mimoriadnu certifikáciu ISO 9001. Nie je tak bežné ju udeľovať obyčajným startupom, alebo malým začínajúcim firmám. Spoločnosti totiž musia dokázať, že si ju naozaj zaslúžia.

Musia spĺňať určité „must-have“ elementy, akými sú napríklad silná pro-zákaznícka orientácia, leadership a vzťahový manažment. Rovnako aj aktívny postoj k biznisu, ako aj musí vedieť obhájiť svoje kroky, ktoré podniká voči napredovaniu a rozvoju. ISO tieto elementy prezentuje ako „systém manažmentu kvality“, podľa ktorého vie definovať napr. postoj firmy voči požiadavkám svojich zákazníkov.

Čo sa skrýva za takým úspechom?

Za týmto veľkým úspechom stojí obrovský nárast Sigfoxu. Vďaka veľkému množstvu pro-inovatívných investorov, ktorí firmu podporili a pomohli jej získať stovky milión eur, Sigfox spravil obrovský skok v odvetví internetu vecí.

Za posledné dva roky sa jeho pôsobnosť zdvojnásobila a to z 30 na 60 krajín. Čo v konečnom dôsledku tvorí 450 zamestnancov, ktorí momentálne spolupracujú s trhovými gigantmi ako sú PSA Group, Michelin, Total či Bosh, ktorí vlastnia biliónové majetky po celom svete.

Pre vytváranie partnerstiev s týmito spoločnosťami musel Sigfox dokázať, že spĺňa vyžadované štandardy. Môžeme vidieť, že firma sa dokáže sústrediť ako na zväčšovanie firmy, tak aj na jej inovatívnosť. Ako sme si už povedali, obe idú ruka v ruke.

Podporou špeciálnych Olympijských hier v Abú Dhabí prinieslo spoločnosti to, že partneri navrhli nové riešenia už za tri mesiace – počas hier, dobrovoľné sledovacie zariadenie garantovalo bezpečnosť viac ako 10 000 zrakovo postihnutým atlétom a delegátom. A to zďaleka nie je všetko, v priebehu minulého roka sa Sigfox stal jednou z najinovatívnejších spoločností vo Francúzsku.

Sústredenie sa na rast firmy a pritom dohliadať na jej správny smer. Dobrá štruktúra a nápady orientované na zákazníkov sú tým pravým pohonom. Z Francúzska do Singapúru, z Dalasu do Tokya… Vďaka získaniu certifikácie ISO 9001, môže Sigfox stavať na úspechu, objavovať a „dobíjať“ nové trhy a hlavne spájať viac a viac zariadení.

Obnoviteľná energia, čas od času nový cieľ, ktorým môže hľadať spôsoby ako zdolať bariéry, ktoré stále celosvetovo stoja v ceste adaptácií IoT zariadení: náklady, spotreba energie a celosvetové rozširovanie.

Internet vecí zefektívňuje a optimalizuje logistiku

Moderná doba so sebou prináša množstvo vychytávok takmer pre každú oblasť života i priemyslu. To, že je internet všade naokolo, je dnes už samozrejmosť. Už nie je doba, kedy stačí previezť tovar z bodu A do bodu B, a preto musia firmy aj z dôvodu vysokej konkurencie klásť dôraz na inovácie, aby uspokojili potreby a očakávania svojich zákazníkov. Logistické spoločnosti kladú dôraz na zabezpečenie včasných dodávok, sledovanie dodávateľského reťazca či transparentnosť životného cyklu výrobku. Toto všetko sa odzrkadľuje na kvalite poskytovaných služieb.

Internet vecí je pre logistiku prínosom

Aby bola logistická spoločnosť úspešná, musí mať efektívne riadenie skladov, automatizáciu interných podnikových procesov, rýchle dodanie a starostlivosť o bezpečné skladovanie a kvalitu tovaru. Táto úloha je pomerne komplikovaná, a preto je podstatné, aby sa pri dosahovaní cieľov uplatňovali inovatívne riešenia. A práve preto je vhodné využiť sieť Sigfox. Vďaka internetu vecí (IoT) má odvetvie logistiky a dopravy konečne komplexné riešenie pre riadenie tovaru na každom kroku v rámci logistických sietí.

Hodnota prepojenej logistickej platformy je nespochybniteľná, vzhľadom na to, čo všetko je v stávke. Ďalšia generácia, nazvime to logistiky 4.0, využíva IoT na poskytovanie automatizovaných mechanizmov spätnej väzby v reálnom čase.

Kde už reálne IoT v logistike funguje?

Napríklad v spoločnosti PSA Groupe začali využívať IoT v logistike na zefektívnenie prevádzky, zvýšenie viditeľnosti a úsporu nákladov. So sledovaním trasy a vďaka IBM Watson IoT riešeniu môže skupina PSA kontrolovať polohu kontajnerov vybavených senzormi v reálnom čase prostredníctvom siete Sigfox. Toto ľahko aplikovateľné riešenie ponúka jednoduché a efektívne služby pre redukciu prestojov a elimináciu obalového odpadu.

Spoločnosť DXC Technology prišla s IoT riešením pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia. Inteligentný vagón, kde vďaka IoT a sieti Sigfox môže Cargo monitorovať polohu vagónov či získavať informácie o vozňoch (napr. poloha, prejdená vzdialenosť,..). Toto riešenie funguje tak, že na vagóne sú nainštalované snímače polohy a ďalších jeho parametrov. To umožňuje spoločnosti riadiť sa nielen intuíciou, ale predovšetkým nazbieranými dátami.

 

Sigfox a logistika

IoT sieť na technológií Sigfox transformuje globálny dodávateľský reťazec. Na rozdiel od väčšiny inteligentných zariadení prvej generácie, zariadenia, ktoré sa pripájajú k sieti Sigfox, nespoliehajú na sieť WiFi alebo tradičné GSM siete, takže pripojenie nepredstavuje žiaden problém bez ohľadu na to, kde sa momentálne pripojený objekt nachádza. Prostredníctvom roamingu je možné bez zmeny cien sledovať polohu akýchkoľvek zariadení v každej krajine, kde sa sieť Sigfox nachádza. Dnes je to už 60 krajín a vyše jedna miliarda ľudí.

V budúcnosti plánuje Sigfox pokrytie prostredníctvom satelitov.

Sigfox búra bariéry tradičných lokalizačných technológií. Inteligentné logistické riešenia poháňané globálnou sieťou Sigfox umožňujú priemyslu vizualizovať polohu a sledovať prepravu tovaru v reálnom čase. Takisto zefektívňuje prevádzku v teréne, zvyšuje efektívnosť a poskytuje lepší prehľad, čím zlepšuje úroveň poskytovania služieb zákazníkom.

Pomocou Sigfoxu firma dokáže sledovať majetok a optimalizovať dodávateľský reťazec. Môže monitorovať podmienky prepravy v celom dodávateľskom reťazci, zlepšiť bezpečnosť prepravovaných potravín, precízne zabezpečiť svoj sklad či rýchlo vrátiť ukradnuté vozidlá majiteľovi. Tracker prenáša údaje o polohe prepravných kontajnerov rovnako, ako cenné informácie o mieste pobytu iných dodávok, vrátane paliet, balíkov a vozíkov.

Využití Sigfoxu v oblasti logistiky je naozaj veľa a bližšie sa o jeho aplikovaní dozviete TU.

Vďaka inteligentným logistickým riešeniam môže teraz manažér logistiky vidieť celý svoj logistický pracovný postup. A môže to urobiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Inteligentné logistické riešenia sú v dnešnej ekonomike neodmysliteľnou súčasťou v logistickom procese a poskytnú priemyslu nástroje, ktoré potrebuje na to, aby zostal pružný a prispôsobil sa neustále sa meniacemu svetu.

Ako si to otestovať?

Najjednoduchšou možnosťou ako si otestovať sieť Sigfox a trackovacie možnosti, ktoré ponúka je zakúpenie jednoduchého zariadenia SimplePack. Toto zariadenia neobsahuje GPS lokátor, takže pozícia zariadenia nebude úplne presná. Pre priemyselné a dokonale presné zisťovanie lokácie si môžete pozrieť zariadenia v ekosystéme Sigfox TU.

Pre osobné sledovanie batožiny alebo čohokoľvek cennejšieho môžete využiť na trhu dostupný GPS tracker od spoločnosti Invoxia. Recenziu na túto malú trackovaciu tyčinku si môžete prečítať TU.

Internet vecí, Internet of Things, IoT. O čo vlastne ide?

Ak aj vás zaujíma svet technológií a internetu a chceli by ste sa dozvedieť, čo je internet vecí, pokračujte v čítaní tohto článku. Dozviete sa v ňom čo to je, aké sú príklady jeho využitie i to, kde už sa dnes využíva.

V dnešnej digitálnej dobe online riešení sa takmer každý človek stretáva s internetom na dennej báze. Internet už je všade okolo nás. Idete von na nákup do obchodu? Pozriete si cez internet v letáku, kde majú najvýhodnejšie ceny potravín. Pokazí sa vám auto? Cez internet si nájdete prvý najbližší servis.

To je len pár príkladov na bežné použitie internetu v každodennom živote. Počuli ste ale už o internete vecí? Čo to vlastne ten internet vecí je?

Internet vecí je tu a teraz

Aj keď si to mnohí neuvedomujú, internet vecí (alebo aj IoT) je takisto ako klasický internet bežnou súčasťou života. Sú to v podstate zariadenia, ktoré spolu komunikujú cez siete ako LPWAN či bežné GSM siete prostredníctvom modulov a odosielajú dáta do cloudu, kde sú následne vyhodnocované. Medzi praktické príklady na využitie IoT môžeme zaradiť sledovanie polohy, meranie rozličných veličín, sledovanie obsadenosti parkovacích miest, monitoring stavu pacientov či diaľkové meranie spotreby vody.

Smart Home, Industry 4.0 či Smart City – tieto buzzwordy nás obklopujú skoro každý deň. Málokto si uvedomuje, čo sa pod týmito pojmami skrýva. Jednou z oblastí, kde je možné pre IoT nájsť obrovské využitie je logistika. K prepravovanému tovaru či na prepravné zariadenia sa nainštaluje čip, prostredníctvom ktorého je možné sledovať pohyb tovaru a tak ho aj v prípade potreby optimalizovať. Medzi najbežnejšie oblasti využitia IoT technológií patria aj poľnohospodárstvo, energetika, bezpečnosť či riešenia v oblastiach Smart City.

Možno si hovoríte, že IoT je určite len v zahraničí a k nám sa tak skoro nedostane. To je ale našťastie omyl, pretože sieť pre internet vecí je už dostupná na väčšine územia Slovenska, prostredníctvom siete Sigfox až na 87 % územia. Dostupnosť siete si môžete bezproblémovo overiť.

IoT v réžii siete Sigfox

Sigfox je líder v oblasti internetu vecí na svete. Samotná sieť sa vyznačuje hlavne komunikáciou z modulov s ultranízkou spotrebou energie a bezkonkurenčnou cenou. Svojou sieťou zabezpečuje pripojenie IoT zariadení do cloudu. Výhodou Sigfoxu je aj výborná kompatibilita s ostatnými technológiami ako Bluetooth, GPS 2G/3G/4G a Wi-Fi.

Sigfox sieť prenáša dáta rýchlosťou 100 bitov za sekundu, čím sa stáva najpomalšou sieťou a vytvára nový štandard 0G. Dátová tarifa sa pohybuje v jednotkách eur ročne.

Ďalšou z predností Sigfoxu je ponúkané softvérové komunikačné riešenie, v ktorom sa všetka sieťová a výpočtová zložitosť spravuje v cloude, nie priamo v zariadeniach. Práve vďaka tomuto je Sigfox  taký úsporný na spotrebu energie i peňazí. Typickými riešeniami pomocou siete Sigfox v Európe sú diaľkové odpočty vody, elektriny, plynu, parkovacie senzory, Industry 4.0, Smart City, zabezpečovacie zariadenia, logistika, sledovanie teplôt pri transporte a uskladnení, starostlivosť o seniorov, meranie zrážok a prietokov na záplavových tokoch a množstvo iných.

Sigfox pokrýva momentálne 60 krajín a regiónov, 5 miliónov km2 a 1 miliardu ľudí. Výnimkou nie je samozrejme ani Slovensko.

Sigfox sieť  na Slovensku

Na Slovensku prevádzkuje sieť Sigfox spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia, teda my.

Nízka cena modemov aj pripojenia sú hlavnými dôvodmi pre masové nasadenie miliónov zariadení na Slovensku. Diaľkové sledovanie spotreby energií, starostlivosť o seniorov, poľnohospodárske riešenia v oblasti chovu dobytka či možnosť nájsť vďaka IoT voľné miesto na parkovanie, rovnako, ako to už funguje vo vybraných mestách na Slovensku. To všetko sú riešenia už teraz dostupné prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox.

Sigfoxu umožňuje nasadenie riešení v ďalších desiatkach oblastí. Či už je to priemysel, poľnohospodárstvo, spomínaná logistika, inteligentných domácnosti, maloobchode, nehnuteľnostiach či poisťovníctve. O tom, ako sa IoT využíva v týchto oblastiach sa dočítate v jednotlivých sekciách v podstránke aplikácie. (prelink)

V súvislosti s internetom vecí je dôležité spomenúť aj pojem LPWAN. Toto pomenovanie znamená low-power wide-area network, preklade je to nízkoenergetická rozsiahla sieť. A práve vďaka LPWAN dostáva IoT nový rozmer využívania.

A ako to bude s internetom vecí v budúcnosti?

Internet vecí bude pravdepodobne už naozaj všade, kde sa pozriete, aj keď ho neuvidíte. V domácich spotrebičoch, aby sama pračka informovala majiteľa o tom, že vyteká na zem, na hospodárskych zvieratách, aby farmári vedeli, že kde sa sa nachádzajú a ako sa majú. Obrovské množstvo otvorených možností je aj pri pestovaní plodín a pripojených meteostaniciach, vdaka ktorým sa vedia poľnohospodári precízne rozhodovať o zalievaní či hnojení. Internet vecí má využitie aj v oblasti Smart Cities pri zlepšovaní parkovania prostredníctvom senzorov vizualizujúcich obsadenosť parkovísk, bezpečnosti pri odklopených kanáloch, životnom prostredí a efektívnejšom zvoze odpadu. Toto je napríklad 5 najzvláštnejších IoT aplikácií.

IoT zariadenia budú všade.. Veci budú komunikovať medzi sebou, s používateľom, aj s aplikáciami. Najdôležitejšie však je, že budú uľahčovať život, poskytovať oveľa viac pohodlnosti a užitočných riešení a v neposlednom rade zarábať peniaze tým, ktorí idú s dobou a chcú byť lídrami vo svojom segmente.

Logistika budúcnosti – Sigfox IoT Meetup

Ako bude vyzerať logistika budúcnosti? Je možnosť zasielania balíkov dronmi utópia, alebo sa blíži robotická revolúcia? Ako efektívne sledovať pohyb tovarov tak, aby z toho profitoval adresát, odosielateľ aj prepravca? Na všetky pálčivé otázky, ktoré nás čakajú v budúcnosti logistických riešení budeme hľadať odpoveď s top spíkrami.

Rok 2018 v Sigfox: miliarda ľudí, milióny správ denne a cieľ pokryť planétu z vesmíru

Sieť Sigfox je dostupná v 60 krajinách, pokrýva celú Európu a 1 miliardu ľudí na celom svete.

Planéta má byť úplne pokrytá spustením satelitu.

Sigfox zverejní komunikačný protokol.

 

Rok 2018 bol v znamení silného rastu pre Sigfox, prvú globálnu 0G sieť, ktorá potvrdzuje svoje líderstvo v zbere dát. Francúzska spoločnosť teraz potvrdila svoj jedinečný štandard tým, že hlavné odvetvia a kľúčoví hráči dôverovali Sigfoxu ako svetovej jednotke v prenose malého objemu dát.

Spoločnosť dosiahla významné míľniky, ako napríklad:

  • Rozšírenie siete Sigfox do 60 krajín prostredníctvom nových Sigfox operátorov, ktorí sa pripojili k najväčšiemu IoT ekosystému na svete. Viac ako 500 miliónov EUR investovali Sigfox a Sigfox operátori na vybudovanie tejto jedinečnej siete.
  • Najnovší míľnik dosiahla spoločnosť koncom decembra 2018, kedy sa k Sigfoxu pridalo Poľsko. Rodina operátorov umožňuje Sigfoxu stať sa jediným operátorom, ktorý ponúka úplne európske pokrytie.
  • Sieťou Sigfox je aktuálne pokrytá 1 miliarda ľudí. Toto predstavuje obrovský míľnik od začiatku epickej cesty spoločnosti, ktorá sa začala prvou inštaláciou antény vo Francúzsku v roku 2011.
  • Činnosť v oblasti dátových služieb sa úspešne rozrastá s viac a viac významnými transakciami: 6,2 milióna zariadení je pripojených k sieti Sigfox podľa cieľa z minulého roka (+ 148%) a každodenne sa zhromažďuje 13 miliónov správ.

Celkové príjmy spoločnosti sa od roku 2017 zvýšili o 20%, čo znamená 60 miliónov eur. Príjem z pripojenia sa zvýšil takmer o 100%. Len za 4 roky sa príjmy spoločnosti Sigfox zvýšili o 400%.

  • Dynamický trh bol rozšírený o jedinečnú hodnotu spoločnosti Sigfox založenú na robustnej technológii a riešeniach plug-and-play. V roku 2018 spoločnosť Sigfox podpísala významné dohody s poprednými spoločnosťami vrátane Dachser, Getrack, Michelin, NEC, Netstar, PSA/IBM a Total na sledovanie dodávania, čo dokazuje, že Sigfox je 100% schopným riešením na digitalizáciu priemyselného dedičstva. Výrobcovia prvého stupňa v automobilovom a mobilnom priemysle, Alps a LiteOn, sa tiež pripojili k ekosystému Sigfox.

Sigfox zohráva dôležitú úlohu aj pri backup pripojeniach. Technológia 0G bola zvolená a integrovaná do inovatívnej FreeBox Delta, prostredníctvom strategického partnerstva s Free, Iliad Group pod vedením Xaviera Niela, ktorý sa objavil počas svojho najnovšieho vystúpenia v Paríži.

Technológia Sigfox je spoľahlivá alternatívna služba komunikácie pre bezpečnostné zariadenia. Za posledných 5 rokov bolo 2,8 milióna alarmov Securitas spojených so sieťou Sigfox.

  • Osvojovanie Sigfoxu obrovsky rastie s viac ako 200 univerzitami a partnermi, ako aj viac ako 1200 začínajúcimi podnikmi, ktoré vyvíjajú budúcnosť jednoduchou technológiou Sigfox. Prvý Hacking House je teraz otvorený v San Franciscu, aby urýchlil nové riešenia v rôznych odvetviach.
  • Technológia Sigfox sa v súčasnosti demokratizuje nedávnym otvorením špecifikácií pre zariadenia. Tento dôležitý krok posilní celý ekosystém výrobcov zariadení, ako aj akademických spoločností, aby vyvinuli nové riešenia, ktoré spájajú nespojené.

Správa pokračuje pod infografikou.

Svet nie je dosť!

Ako súčasť ambicióznej 5-ročnej stratégie označovanej ako „1B23“, Sigfox prirodzene pracuje na tom, aby do konca roka 2023 pripojila 1 miliardu zariadení do svojej siete 0G.

Vykonanie stratégie riadenej medzinárodným tímom Exco a podporované spoluzakladateľmi Sigfox je štruktúrované okolo týchto iniciatív:

  • Rozšírenie siete 0G v strategických krajinách ako India, Rusko a Čína.
  • Spolu s Eutelsatom testovať prvý satelit v druhej polovici roka 2019: Obe spoločnosti vyladia svoju ponuku, aby sa pripravili na komerčné spustenie „ELO“ súhvezdia v roku 2020. Hlavným cieľom je pokryť celú planétu pod jeden jediný dáždnik s jednoduchosťou a vysokou kapacitou v dôsledku kombinácie pozemných a satelitných sietí. Ekosystém Sigfox a zákazníci tak budú využívať satelity bez toho, aby zmenili svoje existujúce zariadenia.

„Svojím jedinečným pokrytím a veľkým množstvom pripojených zariadení Sigfox rozhodne preukazuje jeho výkonnosť a relevantnosť. Zákazníci po celom svete uznávajú našu hodnotovú ponuku s vysokou mierou spokojnosti. Už viac nie je len snom sledovať majetok na kontinentoch s niekoľko dolárovými zariadeniami a s dlhoročnou autonómiou. Iba sieť 0G môže priniesť takýto výkon. Uložte si dátum pre Sigfox Connect v Singapure, “ povedal Ludovic Le Moan, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sigfox.

 

O spoločnosti Sigfox

Sigfox je iniciátorom siete 0G a popredným svetovým poskytovateľom internetových služieb (Internet of Things). Jeho celosvetová sieť umožňuje priame pripojenie sa k internetu miliardám zariadení, pričom spotrebuje čo najmenej energie. Jedinečný prístup spoločnosti Sigfox ku komunikácii medzi zariadeniami a cloudom rúca tri najväčšie bariéry pri prijímaní internetu vecí: náklady, spotreba energie a globálna škálovateľnosť.

Sieť je k dispozícii v 60 krajinách a pokrýva 1 miliardu ľudí. Obklopená veľkým ekosystémom partnerov a kľúčovými hráčmi v oblasti IoT, Sigfox umožňuje spoločnostiam presunúť svoj obchodný model smerom k ďalším digitálnym službám v kľúčových oblastiach, ako sú sledovanie aktív a dodávateľský reťazec. Spoločnosť bola založená v roku 2010 Ludovicom Le Moanom a Christopheom Fourtetom, so sídlom vo Francúzsku má tiež kancelárie v Madride, Mníchove, Bostone, Dallase, San Jose, Dubaji, Singapure, Sao Paulo a Tokiu.

Skupina PSA odsleduje dodávateľský reťazec pomocou siete pre internet vecí Sigfox

Sigfox spoločne s IBM oznámili štart spolupráce so skupinou PSA na riešení sledovania kontajnerov a digitalizácie zásielok počas trasy medzi dodávateľmi a montážnymi závodmi. Toto riešenie založené na IBM cloudovej technológii pre internet vecí (IoT) a špeciálnej medzinárodnej „0G“ IoT sieti Sigfox, umožňuje skupine PSA optimalizovať rotáciu kontajnerov medzi viacerými dodávateľmi a závodmi.

So sledovaním trasy a vďaka IBM Watson IoT riešeniu môže skupina PSA kontrolovať polohu kontajnerov vybavených senzormi v reálnom čase prostredníctvom siete Sigfox. Toto ľahko aplikovateľné riešenie ponúka jednoduché a efektívne služby pre redukciu prestojov a elimináciu obalového odpadu. Riešenie bolo v súčasnosti aplikované na niekoľkých miestach skupiny.

Toto riešenie umožní skupine PSA detailnú kontrolu lokácie prepravných kontajnerov a prepravných rámov, tzv. kolísok. Ide tak o ďalší významný krok smerom k digitalizácii dodávateľského reťazca a zefektívnenia logistických procesov. Toto riešenie bolo vytvorené v spolupráci spoločností IBM Studio s logistickými expertmi skupiny PSA. To bolo ďalej rozpracované v IBM France ScaleZone, štruktúre, ktorá spája viaceré ekosystémy s cieľom rozvíjať projekty viacerých zainteresovaných strán.

Na základe najnovších technologických inovácií v oblasti internetu vecí bolo riešenie vyvinuté pre integráciu do priemyselného prostredia. Od nasadenia senzora až po spustenie riešenia ako služby. Tieto služby bude možné aplikovať pre logistické riešenia každej spoločnosti a rozvíjať tak nové logistické spôsoby pomocou rozšírenej reality (Artificial Intelligence) a technologické zdieľanie v rámci ekosystémov Blockchain.

V dobe bez hraníc, kedy je tovarom umožnený voľný pohyb, je presné sledovanie ich polohy výhodou inovatívnych spoločností. Doteraz neexistoval efektívny a ekonomicky dostupný spôsob sledovania pohybu majetku v rámci dodávateľského reťazca na jednoduchej a robustnej technológii 0G sieti Sigfox. Riešenie je tak ľahko aplikovateľné pre každú spoločnosť aj na Slovensku a v Európe,“ povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ slovenského operátora siete Sigfox, spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia.

7 hlavných dôvodov prečo investovať do dlhopisov SCNS

Investovanie sa stalo jednou z najbežnejších možností zabezpečenia si pasívneho príjmu. Mimoriadne vhodné je pre ľudí, ktorí sa obzerajú po vyššom zhodnotení, než aké ponúkajú bežné termínované vklady a zároveň sú ochotní akceptovať skutočnosť, že dlhopisy sú považované za rizikovejšie. Pozrime sa ale na 7 hlavných dôvod, pre ktoré by mala byť investícia do spoločnosti SCNS CEE s.r.o. atraktívna pre každého investora.

Napájanie zariadení zo vzduchu či živočíšneho tepla? Sigfox už testuje zariadenia

Zariadenia s technológiou Sigfox budú už možno čoskoro úplne bez batérii. Tým však nemyslíme, že budú pripojené do elektrickej siete. Práve naopak. Ide o pasívne napájanie zariadení. Sigfox už dnes aktívne testuje možnosti, aby IoT zariadenia komunikovali a boli aktívne bez napájania.

 

To, že zariadenia v sieti Sigfox spotrebúvajú minimálne množstvo energie, aby vydržali aj 10 rokov na batériách, ste už možno postrehli. Teraz však vývojári zachádzajú ešte ďalej a testujú zariadenia, ktoré sú úplne bezbatériové. A samozrejme nepripojené do elektrickej siete.

Ambíciou Sigfoxu je pripojiť akékoľvek zariadenie, dať hlas fyzickému svetu. Pripojenie miliárd vecí sa nezaobíde bez nutnosti dodávky energie do zariadení, aby boli schopné komunikovať v sieti. A tu prichádza na rad možnosť napájania bezdrôtových zariadení takpovediac „zo vzduchu“.

Bezdrôtové napájanie

Princíp fungovania je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Priestor je presýtený rôznymi žiareniami z vysielačov, WiFi routerov či teplom a práve veľká časť týchto elektromagnetických vĺn je zatiaľ nevyužívaná. Sigfox pracuje na zbere tejto energie a vyvinul prototypy zariadení fungujúcich úplne autonómne.

Existujú aj ďalšie možnosti bezbatériového napájania, ako napríklad pomocou solárnych systémov, rozdielmi teplôt prostredníctvom Peltierovho článku či kinetickou energiou.

Na to, aby tieto zariadenia nielen fungovali, ale aj boli pripojené na internet, potrebujú extrémne efektívnu komunikačnú schému, ktorú, pokiaľ vieme, zatiaľ poskytuje iba sieť Sigfox a jej operátori. Sieť je prevádzkovaná už v 60 krajinách sveta a pokrýva miliardu ľudí celosvetovo. Na Slovensku je pokrytie na 90 percentách územia. Overte si.

Prvé testy a prototypy

Testované už boli prototypy na sledovanie psov, kde iba teplota tela psa postačovala na umožnenie zariadeniu posielať správy prostredníctvom LPWA siete. Test sa uskutočnil v severských krajinách a zatiaľ teplo psa postačovalo na jednu správu denne úplne bez batérie.

Technológia už bola predstavená aj na pražskom Sigfox World IoT Expo v roku 2017, kde zakladatelia spoločnosti Ludovic Le Moan a Christophe Fourtet ukázali, že otvorením obálky môže byť vytvorený dostatok energie na spustenie zariadenia vnútri správy a odoslaním tak správy o tom, že bola otvorená. Týmto riešením sa otvárajú dvere nápadom a využitiam, ktoré neboli k dispozícii, či dokonca nedávali zmysel.

Na minuloročnom evente Sigfox Connect v Berlíne predstavili pasívny LPWA modul, ktorý preberá energiu z elektromagnetických vĺn vtedy, keď príde do kontaktu so zariadeniami so Sigfoxom. Ide o takzvané Bubbles, ktoré majú využitie pri sledovaní majetku a notifikácii jeho príchodu na konkrétne miesto. Keď príde trackovaná vec do bubliny, ohlási svoj príchod odoslaním svojho ID do cloudu.

Centová záležitosť

Takáto značka na čomkoľvek môže mať aj podobu nálepky a jej cena má byť len 2 centy. Áno, naozaj. Funguje podobne ako RFID, ibaže jej fungovanie je lacnejšie a dosah a kapacita podstatne vyššie. Takéto riešenie by mohlo prísť na trh už o tri roky.

Sigfox najprv umožnil sledovanie majetku s modulmi od 2 dolárov, potom už od 20 centov pre jednoduché a jednorazové sledovanie prípadov aktivácie zariadenia bez snímačov. Teraz však prichádza doba, kedy budú k dispozícii „zariadenia“ za 2 centy.