Inteligentná vtáčia búdka. Čo všetko dokáže?

Povedzme, že už máte dosť nepresných predpovedí počasia a vždy ráno chcete dostať aktuálnu správu o teplote, vlhkosti a tlaku vzduchu presne v mieste bydliska. Možností je mnoho, bežné meteo stanice však stoja desiatky eur a k tomu, aby ste získali informácie, ich musíte kontrolovať. A pritom už vôbec nedokážu plniť funkciu vtáčej búdky pripojenej na internet vecí.

Po dlhom prehováraní som sa konečne dočkal. Boli to takmer dva týždne, ktoré som musel prehovárať kolegu Andreja, aby vyrobil najinteligentnejšiu vtáčiu búdku na Slovensku, ktorá komunikuje prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox. Samozrejme, najviac času zabralo prehováranie, jej samotná výroba bola už len jednoduchou hrou.

Inteligentná búdka komunikujúca prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox

Internet vecí na strome

Náš Smart Birdhouse dokáže presne to, čo konvenčné meteo stanice. Akurát lepšie vyzerá a namerané údaje posiela priamo do telefónu. Andrejom vyrobený kus v sebe obsahuje developerskú dosku na prototypovanie SmartEverything. Vyrobiť si takúto meteo staničku komunikujúcu prostredníctvom siete Sigfox sa však dá aj s inými development kitmi, napríklad Thinxtra.

Na postavenie takejto búdky potrebujete byť šikovní ako Andrej, navštíviť správny obchod a kúpiť si ju za 1 euro, alebo byť kutil. Pri výrobe však môžete venovať trochu času deťom, stráviť s nimi popoludnie pri kreatívnej tvorbe a okrem práce s drevom ich naučiť možno aj programovať.

Inteligentná búdka komunikujúca prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox

Čo na to budete potrebovať?

Ak by ste si chceli postaviť jednoduchú meteo stanicu, stačí vám siahnuť po developerskom kite, napríklad SmartEverything, ktorý v sebe obsahuje množstvo senzorov, ktoré merajú teplotu, vlhkosť, tlak, GPS pozíciu, pohyb a hlavne komunikačný Sigfox modem. Development kit je dodávaný spolu s bezplatným ročným predplatným, jediné čo musíte urobiť je zariadenie zaregistrovať.

Programovanie developerských kitov je veľmi jednoduché takže to zvládnu to aj začiatočníci. Na internete je množstvo príkladov, ktoré stačí len skopírovať a nahrať do riadiacej jednotky. Po pripojení baterky zariadenie začne automaticky pracovať – merať veličiny a posielať ich do Sigfox backendu.

Ak chcete dáta vizualizovať, resp. analyzovať, nechajte si ich jednoducho posielať zo Sigfox backendu do Microsoft Azure alebo Amazon Web Services, nad ktorými je už hotová integrácia. Jednoduché, však?

Autor: Juraj Timko

Včely, kravy či voda. Všetko bude pripojené na internet vecí

Internet vecí sa dá využiť takmer vo všetkom. Jedna z oblastí, ktoré najviac zasiahne revolúcia menom internet vecí, je poľnohospodárstvo. Či už ide o chov zvierat, alebo pestovanie rastlín a plodín, inteligentné prístroje nám budú pomáhať maximalizovať úžitok z nich a lepšie využívať zdroje. Globálny rast počtu obyvateľov vyvíja čoraz silnejší tlak na väčšiu produkciu jedla. Farmársky priemysel tak bude v nasledujúcich dekádach dôležitejší než kedykoľvek predtým.

Výskum spoločnosti McKinsey Global Institute ukázal, že poľnohospodárstvo je najmenej digitalizovaná oblasť zo všetkých druhov priemyslu. Situácia sa však postupom času mení a toto odvetvie bude čoraz viac digitalizované. Technologický vývoj, inovácie a najmä internet vecí vo farmárstve bude podľa prieskumu Business Insider Intelligence napredovať. Podľa odhadov sa do roku 2020 počet pripojených zariadení v poľnohospodárstve zdvojnásobí na takmer 75 miliónov.

Budúcnosť efektívneho hospodárenia

Zmena klimatických podmienok núti ľudí zamýšľať sa nad efektívnejším využívaním zdrojov. Svetová banka vidí ako jednu z najväčších výziev v 21. storočí efektívne hospodárenie s vodou. Keď globálna populácia dosiahne v roku 2050 viac než 9 a pol miliardy obyvateľov, farmári budú musieť zvýšiť produkciu potravín o neuveriteľných 68 percent. Dosiahnutie tohto cieľa však nebude jednoduché, pestovatelia bojujú s nedostatkom vody a úbytkom pôdy, spôsobenými zmenami klímy.

Technológie internetu vecí budú mať nezastupiteľnú úlohu pri prechode od tradičných, neefektívnych metód k inteligentnému, precíznemu poľnohospodárstvu. To umožní farmárom šetriť náklady efektívnym využívaním hnojív, pesticídov a zavlažovania, čím sa zvýšia výnosy a produkcia prostredníctvom monitorovania v reálnom čase. V súčasnosti sa realizuje množstvo projektov a podľa odhadov sa do roku 2020 trh s inteligentným poľnohospodárstvom zvýši na takmer 5 miliárd dolárov.

Internet vecí a monitorovanie všetkého

Dobrá správa je, že každá časť poľnohospodárskej výroby je merateľná a získané dáta sa dajú použiť v prospech zefektívnenia výroby a v konečnom dôsledku aj zvýšenia produkcie. V čase kultivácie pôdy možno rozmiestniť po poliach senzory merajúce vlhkosť, teplotu, PH či znečistenie ovzdušia a vody, čo sa prejavuje ako kľúčový parameter. Nie je tak nevyhnutné viac manuálne kontrolovať kvalitu pôdy a vody, všetky dáta sa dajú zobraziť a analyzovať v reálnom čase. Vďaka týmto technológiám možno zabrániť nežiaducim stavom a v prípade potreby zasiahnuť do pár minút.

Efektívnosť využitia vody sa dá zvýšiť aj opatreniami zameranými na únik vody z potrubí alebo presným zavlažovaním na základe vlhkosti v pôde pre potreby konkrétnych rastlín. Inak povedané, farmári môžu zavlažovať polia vtedy a toľko, koľko si to pestované plodiny vyžadujú. Celý tento proces môže byť vďaka internetu vecí úplne automatizovaný. V suchých oblastiach môže mať hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve veľkú hodnotu. Precízne spravovanie zásob vody, presný výpočet prevádzky ventilov a optimálne stratégie zavlažovania vedú k lepším postupom pri ochrane vodných zdrojov.

Inteligentné poľnohospodárstvo možno aplikovať aj na stroje: od sledovania telemetrických údajov z traktorov, ako je napríklad presná poloha, najazdené kilometre, spotreba či hospodárnosť jazdy vodiča, až po autonómne traktory a kontrolu ich výjazdov.

Bohaté možnosti využitia však nie sú len v pestovateľskej, ale aj v chovateľskej oblasti. Farmári zaoberajúci sa chovom hovädzieho dobytka dokážu prostredníctvom senzorov nielen presne zistiť, koľko zvierat majú, ale aj kde sa nachádzajú a ako sa správajú. Na základe dostatočného množstva dát a algoritmov môžu identifikovať, či sa napríklad krava práve nachádza v ideálnom stave na insemináciu, či je teľná alebo chorá.

Pilotné projekty sú spustené

Odvážnejší pestovatelia a chovatelia už technológiu internetu vecí do svojich výrobných procesov implementovali. Po celom svete je spustené množstvo zaujímavých prípadov využitia v praxi. Pestovatelia kivi v Taliansku, ktoré je druhým najväčším exportérom na svete, vyvinuli stratégiu využitia senzorov na precízne zavlažovanie. Podarilo sa im tak znížiť straty na plodoch. Pri vybraných plodoch na diaľku monitorujú ich veľkosť, čím vedia vyhodnotiť ideálny čas na zber. S rovnakým zariadením merajú aj teplotu a vlhkosť prostredia. Podobne využívajú internet vecí aj pestovatelia olív, kolumbijskí pestovatelia banánov či indonézski farmári na kakaových plantážach.

Najdôležitejšia sa zdá technológia internetu vecí vo včelárstve. Albert Einstein predpovedal, že po smrti poslednej včely vyhynie celá planéta. Českí študenti spolu s odborníkmi vymysleli spôsob, ako monitorovať včely a úle na diaľku. Senzormi merajú hmotnosť, teplotu, vlhkosť aj prípadné zmeny polohy. Od pilotného projektu si sľubujú, že na základe zozbieraných dát budú schopní predpovedať správanie včiel. Vďaka pripojeniu úľov budú včelári upozornení, že možno vytáčať med bez toho, aby museli včely vyrušovať. Nie nadarmo sa hovorí o pripojení všetkého, dokonca aj ustríc. Monitorovaním čistoty a prietoku vody možno chrániť ustrice pred znečistením, parazitmi aj ochoreniami. Vďaka senzorom, dátam a algoritmom dokážu chovatelia predpovedať čas zberu s takmer dokonalou presnosťou už tri dni vopred.

Kapacity využitia internetu vecí v poľnohospodárstve nie sú ani zďaleka vyčerpané a vo svete je ešte nespočetné množstvo prípadov, v ktorých je využiteľný. Či už ide o včelárstvo, chov hospodárskych zvierat, obrábanie pôdy na poliach a pestovanie rastlín na nich, pestovanie plodín v ovocných sadoch, skleníkoch, alebo vodné hospodárstvo. Technológie internetu vecí budú už čoskoro všadeprítomné.

Autor: Juraj Timko

Článok vyšiel v septembrovom vydaní časopisu PC Revue.

Internet vecí v slovenských mestách? Už čoskoro

Po letnej prestávke pokračujeme s úspešnou sériou biznis raňajok. Dodávateľom IT riešení pre verejnú správu sme prezentovali sieť pre internet vecí Sigfox a jej praktické využitie v oblasti Smart City a zlepšovania služieb pre občanov. Možnosti sú nekonečné. Využiť sieť je možné v oblasti parkovacej politiky, monitoringu životného prostredia, dohľadu nad seniormi aj odpadového hospodárstva.

Dodávateľom IT riešení pre mestá a obce, umožní sieť Sigfox rozšíriť produkty a služby o možnosť využitia masívnej celoplošnej komunikačnej platformy pre internet vecí a jej implementáciu do konkrétnych Smart City riešení. Platforma Sigfox je mimoriadne vhodná pre vybrané oblasti originálnych aj prenesených kompetencií miest a obcí.

Smart City už nie je len bezobsažný pojem, ktorý je v realite ťažko uchopiteľný. Vďaka existencii prvej celorepublikovej IoT siete Sigfox sa jeho naplnenie stáva realitou.

Sieť Sigfox umožňuje komunikovať veľkému počtu zariadení bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž batérií aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase a je ideálnou komunikačnou platformou pre nasadenie v oblasti tzv. Smart City riešení.

Sieť pre internet vecí Sigfox prichádza s riešením pre priemyselné odvetvia

Bratislava, 06. september 2017 –  Spoločnosti Sigfox a Bosch prednedávnom oznámili vytvorenie nového produktu, ktorý značne uľahčí pripojenie zariadení do siete Sigfox v podnikoch. Nová mini bázová stanica dokáže zvýšiť úroveň lokálneho pokrytia sieťou Sigfox pre vyššiu efektivitu výrobných podnikov.

Príchod malej bázovej stanice vylepšuje systém pokrývania a sieť môže byť prítomná všade tam, kde je potrebná. Stanica tak umožní dostatočné pokrytie aj pre ostrovčekové riešenia vo fabrikách alebo miestach, ktoré nemajú ideálnu polohu.

„Toto dlho očakávané zariadenie úplne mení pohľad na indoorové pokrývanie v priemyselných oblastiach. Stanica zozbiera všetky signály, ktoré vyšlú pripojené prístroje aj z ťažko dostupných miest a následne ich štandardným spôsobom odošle do podnikových systémov,“ povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia, ktorá prevádzkuje sieť Sigfox na Slovensku.

Tisícky správ denne

Mini bázová stanica môže byť vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej spotrebe energie umiestnená aj vnútri budov, aj pod holým nebom. Táto malá bázová stanica veľká približne ako zošit vo formáte A5 dokáže prijať tisíce správ za jeden deň.

Vnútropodniková sieť tak môže pozostávať zo senzorov na sledovanie parametrov výroby (teplota, tlak, koncentrácia plynov), čipov na kontrolu pohybu osôb, materiálu a strojov v areáloch, ale aj meračov spotreby vody, elektriny, plynov a množstvo ďalších.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. „Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku alebo stroja skôr, než sa pokazí. Nebojím sa povedať, že ide o revolúciu v konektivite fabrík, skladov či parkovísk,“ doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva SimpleCell Networks Slovakia.

Internet vecí na Slovensku

Sieť pre internet vecí Sigfox umožňuje zariadeniam komunikovať bezpečne a s nízkymi nákladmi. Prístroje majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne sieť pokrýva tri štvrtiny rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Paul Pinault: Stretol som zakladateľov Sigfox

Uplynulý pondelok som mal možnosť stretnúť dvoch zakladateľov spoločnosti Sigfox, Ludovica Le-Moana a Christopha Fourteta, počas pekného dňa v Labege (riaditeľstve Sigfox) s ostatnými Sigfox ambasádormi. Read more

Internet vecí razí nové cesty v zdravotnej starostlivosti

Všetci, ktorí už boli niekedy hospitalizovaní vedia, že v nemocniciach strávia zdravotnícki pracovníci množstvo času meraním hodnôt krvného tlaku, cukru, teploty a iných. Read more

Internet vecí má nekonečné možnosti vo výrobe aj výrobkoch vo všetkých oblastiach

Bratislava, 29. jún 2017 –  Séria biznis raňajok organizovaných spoločnosťou SimpleCell Networks Slovakia pokračovala predstavením riešení internetu vecí pre slovenských výrobcov parkovacích senzorov, osvetlenia či meracej techniky. Na raňajkách sme zúčastneným firmám predviedli možnosti využitia siete Sigfox na konkrétnych príkladoch.

Počas prezentácie prebehla živá diskusia o praktickom zužitkovaní technológie Sigfox a všetci zúčastnení našli možnosti pre jej využitie. „Výrobcovia zariadení môžu doplniť svoje produkty o zariadenia komunikujúce v sieti Sigfox a umožniť tak zákazníkom získať potrebné dáta,” povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell.

Bohaté možnosti využitia nachádza technológia Sigfox aj v oblasti Smart City a inteligentného osvetlenia. „Riešenie je vhodné na komunikáciu koncového zariadenia s centrálou, čo by sa v prípade využitia v svetlárskej oblasti hodilo na sledovanie polohy a uhlu svietidla. V segmente Smart City je pre zabezpečenie všetkých funkcionalít potrebné spojiť viacero komunikačných riešení,” dodal Marek Palkovič zo spoločnosti OMS.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku skôr, než sa pokazí.

„Sieť je možné využiť pri zavedení proaktívneho strediska, ktoré bude automaticky zbierať chybové hlášky zo zariadení a oslovovať zákazníkov. Vďaka unikátnemu systému geolokácie bez použitia GPS môžu výrobcovia dostať detailné informácie o tom, kde sa výrobky nachádzajú a tomu môžu prispôsobiť vlastnú predajnú stratégiu,” doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva spoločnosti SimpleCell.

Sieť Sigfox umožňuje veľkému počtu zariadení komunikovať bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

„Sieť Sigfox prináša neobmedzené možnosti, vďaka ktorým sa zmení spôsob akým spoločnosť v dnešnej dobe funguje. Osobne vidím využitie technológie Sigfox vo všetkých oblastiach od priemyselných riešení, dopravy, bezpečnosti až po bežné fungovanie ľudí. Naša spoločnosť sa chce venovať primárne riešeniam pre koncových zákazníkov, ktoré im vedia pomôcť a uľahčiť každodenné fungovanie,” uviedol Jozef Chebeň ml. zo spoločnosti EMM.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne pokrýva viac ako polovicu rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Tlačová správa

Bezpečnosť je prvoradá. Aj v segmente internetu vecí

Bezpečnosť ako taká býva často zanedbávaná. Dnes, kedy je čoraz viac vecí pripojených k internetu je aj ich bezpečnosť často podhodnotená, najmä čo sa týka pripojenia alebo prenosu informácií zo zariadení.

So stúpajúcou kvantitou pripojených zariadení je priamo úmerná aj potreba zvyšovania kvality ich zabezpečenia. Počet pripojených zariadení stúpa závratnou rýchlosťou. Minuloročné odhady renomovaných spoločností ako Garter alebo International Data Corporation hovorili o pripojení medzi 6,4 až 9 miliardami zariadení (nerátajúc telefóny, tablety a počítače). Ich predikcie na ďalšie obdobie sú však omnoho zaujímavejšie. Do roku 2020 očakávajú extrémny nárast na úroveň 21 až 28, odvážnejšie predikcie od spoločnosti Cisco uvádzajú takmer 50 miliárd pripojených zariadení.

V takto poprepájanom svete je dostatočná bezpečnosť nevyhnutnosťou. Veď ak by nám pred dvadsiatimi rokmi ktosi povedal, že prostredníctvom telefónu je niekto schopný prečítať si naše osobné e-maily, asi by sme mu neverili. Ak nám dnes niekto povie, že prostredníctvom chladničky alebo toastovača je možné ukradnúť heslo do internetbankingu, s najväčšou pravdepodobnosťou začneme mať oprávnené obavy.

Po prepuknutí škandálov s hacknutými autami sa viaceré spoločnosti zamerali na bezpečnosť internetu vecí. Spoločnosť Gemalto bude ponúkať technológiu Secure Element pre automobilky. Ide o komponent odolný voči falšovaniu vložený do zariadení, ktoré umožňujú zabezpečenie prostredníctvom šifrovania a obmedzenia prístupu k citlivým údajom. Microsoft zase pridal do softvéru Windows 10 IoT, napríklad pre Raspberry Pi, technológiu šifrovania BitLocker a Secure Boot. BitLocker dokáže kódovať celý obsah diskov, čo môže byť rozhodujúce pre zabezpečenie údajov na zariadení. Secure Boot je zase bezpečnostný štandard, ktorý zabezpečuje, aby sa počítač spúšťal pomocou dôveryhodného softvéru a jeho implementácia môže zabrániť prevzatiu kontroly inou osobou.

Problém hackovania zariadení však nespočíva len v ohrození osôb a majetku, ale aj biznisu a zneužitia nazhromaždených dát. Jednou z možností ako sa tomu vyvarovať je pripojenie prostredníctvom ultra úzkeho pásma (UNB).

Je preto, v niektorých prípadoch až životne, dôležité, aby boli zariadenia chránené. Možnými riešeniami sú šifrovanie pomocou tajných kľúčov, end-to-end šifrovanie, hashovanie odosielaných správ a zabezpečenia každého stupňa komunikácie so zariadeniami.

Ako chrániť IoT zariadenia?

Nutnosťou pri zabezpečení IoT zariadení je ochrana siete, v ktorej sa prístroj pripája do back-endu na internete a to je o čosi náročnejšie, než pri tradičných typoch zabezpečenia. Siete pre IoT využívajú širší rozsah komunikačných protokolov, štandardov a funkcií zariadení. Kľúčovým je teda zabezpečenie koncových zariadení antivírusmi a antimalvérmi, ako aj firewallmi a systémami na prevenciu a detekciu narušení.

Ďalším bezpečnostným zabezpečením je autentifikácia IoT zariadenia. To môže prebiehať jednoducho prostredníctvom hesla až po sofistikovanejšie dvojfaktorové autentifikácie, digitálne certifikáty a biometrické údaje. Množstvo IoT zariadení však komunikuje bez zásahu človeka a ich autentifikácia prebieha prostredníctvom unikátnych kľúčov a šifrovacích tokenov.

Šifrovanie je v dnešnej dobe hackerských útokov zásadné. Dôležité je šifrovanie dát v pokoji, ale aj na ceste medzi vysielajúcim a prijímajúcim zariadením. Problémom pri šifrovaní v IoT svete je široká škála šifrovacích procesov a protokolov, ale aj správa šifrovacích kľúčov. Zanedbanie šifrovania môže výrazne znížiť celkovú bezpečnosť dát aj zariadenia.

Súčasťou kompletného zabezpečenia by mali byť aj PKI (Public Key Infrastructure) certifikáty využívajúce autentifikáciu zariadení, šifrovanie dôverných údajov so zachovaním ich integrity. Tieto digitálne certifikáty môžu byť bezpečne nahraté do zariadení počas výroby a potom aktivované softvérom tretej strany.

Vyššiu bezpečnosť zaručuje aj zber, zhromažďovanie, monitorovanie a analýza údajov z IoT zariadení a poskytovanie upozornení na konkrétne činnosti alebo nezvyčajné situácie. Tieto riešenia založené na báze učenia, umelej inteligencie a vyhodnocovania „big data“ umožňujú predvídanie správania sa a detekciu anomálií.

Zabezpečenie API poskytuje schopnosť autentizovať a autorizovať pohyb dát medzi IoT zariadeniami, back-endom a aplikáciami. Toto zabezpečenie bude nevyhnutné pre ochranu integrity údajov, aby bolo jasné, že komunikácia prebieha len s autorizovanými zariadeniami, vývojármi a aplikáciami komunikujúcimi s API. Rovnako je dôležité pre detekovanie potencionálnych hrozieb a útokov na konkrétne API.

Podceňovanie bezpečnosti zariadení pripojených na internet sa nevypláca a môže mať fatálne následky. Kľúčovým pojmom sa tak aj v tejto technologickej oblasti stáva „Safety first“.

 

Autor: Juraj Timko

Trusted Objects a Sigfox sa stali partnermi. Prinesú rozšírené zabezpečenie aplikácií internetu vecí

Spoločnosť Trusted Objects zaoberajúca sa bezpečnosťou pre internet vecí (IoT), oznámila uvoľnenie produktu Secure Element (SE), ktorý je navrhnutý pre zariadenia pripojené v sieti Sigfox. Zabudovaná hardvérová technológia prinesie partnerom v ekosystéme spoločnosti Sigfox zvýšenú úroveň zabezpečenia na ochranu integrity dát porovnateľnú s bezpečnostnými riešeniami v odvetví platieb.

Riešenie od Trusted Objects pre ekosystém partnerov a zákazníkov Sigfox pozostáva zo:

  • zabezpečeného firmvéru Trusted Objects, vloženého do špeciálneho zabezpečenia mikrokontroléra,
  • Secure Element API kompatibilnej so Sigfox Secure Element Abstraction API, čo umožňuje jeho integráciu do protokolových knižníc Sigfox,
  • komunikačnej vrstvy I2C.

Secure Element prináša výrazne lepšie zabezpečenie ako jednoduché softvérové riešenie, ktoré je často terčom hackerských útokov. SE bezpečne ukladá identifikáciu zariadenia Sigfox, kľúč na overenie siete a kód šifrovania s rovnakou úrovňou bezpečnosti ako bankové karty.

Vďaka týmto funkciám zabezpečuje SE silnú autentifikáciu zariadenia v sieti Sigfox a šifrovanie. Okrem toho má SE veľmi nízku spotrebu energie, ktorá neovplyvňuje celkovú spotrebu zariadenia.

„Nikdy nebolo dôležitejšie plánovať a uvažovať nad bezpečnostnou architektúrou, než na samotnom začiatku návrhu a vývoja riešení internetu vecí, identifikovať riziká špecifické pre jednotlivé prípady použitia a zmierňovať tieto riziká prostredníctvom bezpečnostného dizajnu produktov a osvedčených postupov,“ povedala marketingová riaditeľka spoločnosti Sigfox Laetitia Jay.

„Spoločnosť Sigfox implementovala predvolené zabezpečenie a bezpečnostné riešenie v základnej architektúre od prvého dňa. Vďaka integrácii rozhrania Secure Element API do knižníc spoločnosti Sigfox môže náš ekosystém partnerov a zákazníkov využívať výhody end-to-end bezpečnostného riešenia,“ doplnila.

Sami Anbouba, generálny riaditeľ Trusted Objects dodal, že „uznanie spoločnosti Sigfox, svetového poskytovateľa pripojenia pre internet vecí, je pre nás dôležité. Vďaka nášmu modulárnemu firmvéru sme ho prispôsobili tak, aby získal plne zabezpečené riešenie so špecifikami siete Sigfox.“

Toto riešenie je už k dispozícii od spoločnosti Avnet Silica, ktorá je zodpovedná za personalizáciu a distribúciu bezpečnostných produktov Trusted Objects vo forme zabezpečeného prvku v balení DFN, ktorý sa ľahko integruje vďaka protokolu I2C. Avnet Silica je lokálnym distribútorom aj pre Českú a Slovenskú republiku.

Jedinečný prístup spoločnosti Sigfox ku komunikácii medzi zariadeniami rieši tri najdôležitejšie prekážky pre masové prijatie technológií internetu vecí: náklady, spotrebu energie a globálne škálovanie. V súčasnosti je sieť prítomná v 31 krajinách a do roku 2018 bude pokrytých až 60 krajín pokrývajúcich populáciu takmer 500 miliónov ľudí.

Internet vecí zoptimalizuje dopravu a prinesie biliónové zisky

Na internet je možné v súčasnosti pripojiť už takmer čokoľvek. Obrovský potenciál využitia sa však skrýva v logistike. Hlavnou výhodou IoT v dodávateľskom reťazci je zvýšenie transparentnosti, sledovateľnosť a spoľahlivosť logistických činností.

Spoločnosti chcú mať dodávateľský reťazec pod kontrolou a vždy vedieť, kde sa očakávané aktíva nachádzajú. V súčasnosti je možné sledovať akúkoľvek zásielku či kontrolovať jej stav kdekoľvek na svete. Stačí v nej mať vložený, prípadne pripojený modul, ktorý vysiela signál.

Existuje viacero možností ako sledovať polohu aktív. Štandardne je to pripojenie prostredníctvom GPS, ktoré má okrem vysokých nákladov na hardvér aj vysoké náklady na údržbu spojené s neustálymi výmenami batérií. Možné je využiť aj technológiu Bluetooth Low Energy vhodnú najmä na krátke vzdialenosti či najlacnejšie globálne lokalizovanie prostredníctvom Sigfox Spot’it.

Riaditeľ spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia, ktorá momentálne stavia sieť Sigfox na Slovensku, Martin Komínek hovorí, že služba Spot’it bola vyvinutá predovšetkým pre sledovanie majetku v náročných oblastiach ako je logistika a dodávateľský reťazec. „Sigfox Spot’it je vynikajúcim riešením pre odvetvie logistiky a dodávateľského reťazca, no nie len pre nich. Využitie nájde aj v poľnohospodárstve, maloobchode alebo stavebníctve.“

Služba Spot’it funguje bez využitia GPS a batérie vydržia až dva roky. „Cena zariadení sa pohybuje od 2 eur, ide tak o najefektívnejšiu cestu globálneho sledovania polohy aktív,“ doplnil Komínek.

Využiť sa dá na čokoľvek

Internet vecí začala zavádzať do procesu výroby aj firma Airbus. V marci oznámila spoluprácu so spoločnosťou UnaBiz, ktorá pomôže Airbusu s digitalizáciou operácií údržby lietadiel a pri spolupráci budú využívať už spomínanú sieť Sigfox. Obe firmy potvrdili, že projektu budú venované značné zdroje, aby sa tieto riešenia začali používať po celom svete.

Doručovateľská spoločnosť DHL a technologický gigant Cisco odhadujú, že IoT technológie trackovania majetku, by mohli mať vplyv na viac ako 1,9 bilióna dolárov v sektore dodávateľského reťazca a logistiky.

IoT technológie v logistike možno využiť takmer na čokoľvek. Logistické spoločnosti môžu prostredníctvom senzorov merať upravovať vykurovanie či chladenie v skladoch, optimalizovať osvetlenie alebo prepojiť pracovníkov a zvýšiť tak ich bezpečnosť. V neposlednom rade dokážu sledovať polohu majetku, čím prispievajú k efektívnejšiemu, automatizovanému spravovaniu skladových zásob s dokonalým prehľadom.

IoT môže ušetriť nemalé prostriedky

Lasse Eriksson, viceprezident pre digitalizáciu fínskej spoločnosti Cargotec povedal pre portál Global Trade Review, že v obchode s nákladom pri monitorovaní a kontrolovaní spotreby paliva plavidiel, vykonávaní nevyhnutnej údržby, opráv a správnej koordinácii flotily je možné ušetriť vďaka IoT 350 000 dolárov na jednej lodi za rok. S viac ako 90 000 aktívnymi loďami je to šetrenie o hodnote takmer 32 miliárd dolárov každý rok.

Internet vecí dokáže znížiť náklady aj na vnútrozemskej preprave. Ak sú lokalizačné dáta prepojené s dátami zo senzorov na pripojených autách a kamiónoch, dodávateľský reťazec môže byť proaktívny a nie reaktívny. Napríklad, nákladné vozidlá môžu byť informované o zápche alebo nehode vopred a nezdržať.

Logistickí operátori sú vďaka internetu vecí schopní monitorovať vozidlá a výkonnosť vodičov. Získané dáta o využívaní prevodovky či prevádzke motorov môžu využiť aj na prevenciu pred poškodením. Spoločnosti tiež môžu vyhodnotiť, ktorí zamestnanci sú menej hospodárni a vyškoliť ich, aby sa dostali na úroveň tých najefektívnejších.

Segment internetu vecí rastie raketovou rýchlosťou. V súčasnosti je pripojených približne 25 miliárd zariadení a do roku 2020 sa očakáva zdvojnásobenie ich počtu. Môžeme teda očakávať, že postupom času bude na internet pripojené takmer všetko. Aj preto sa čoraz viac hovorí o IoE, teda Internet of Everything.

 

Autor: Juraj Timko