Sieť pre internet vecí Sigfox bude čoskoro na celom Slovensku. SimpleCell a Towercom potvrdili partnerstvo

Bratislava 18. apríl 2017 – Dohoda o dlhodobej spolupráci medzi spoločnosťami SimpleCell a Towercom je spečatená. Obojstranne prospešná zmluva je výsledkom vyše polročných rokovaní a je obrovským krokom vpred pre šírenie IoT siete Sigfox na Slovensku.

Partnerstvo spoločností umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu siete pre internet vecí (IoT) Sigfox. „Dohoda nám dáva možnosť využívať stožiare patriace spoločnosti Towercom, vďaka čomu bude sieťou Sigfox pokrytých viac ako 90 % územia Slovenska. Dovolí nám to pripojiť do siete milióny komunikujúcich zariadení,“ povedal predseda predstavenstva SimpleCell Networks Slovakia, a. s. Michal Pavlas.

SimpleCell plánuje na Slovensku postaviť približne 250 bazových staníc, ktoré pokryjú viac, ako 90 percent územia do konca tohto roka. V súčasnosti je pokrytých takmer 30 % územia SR a spustené sú už pilotné projekty.

Towercom bude zodpovedať za inštaláciu, servis a pravidelnú údržbu bázových staníc, ktoré budú prijímať a vysielať signály z a do zariadení pripojených do siete Sigfox. Sieť je budovaná v európskom verejnom pásme 868 MHz, čo zabezpečí bezproblémový celoeurópsky roaming. „Sme radi, že aj využitím našej vežovej infraštruktúry prispejeme k budovaniu nových, inovatívnych typov služieb,“ povedal pri uzavretí dohody generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a. s. Ivan Peschl.

Zariadenia je možné využívať na sledovanie stavu seniorov, ale aj ako ochranu proti poistným podvodom. Na diaľku ich je možné použiť pri meraní teplôt, prietoku vody, odčítaní elektromerov či kontrole vzduchotechniky na kritických miestach. Prístroje sú energeticky úsporné a na batériách vydržia niekoľko rokov.

Sigfox mení globálne sledovanie aktív so službou Geolocation, svetovo najlacnejšou geolokačnou službou bez použitia GPS

Sigfox, popredný svetový poskytovateľ konektivity pre internet vecí (IoT), nedávno oznámil novú IoT geolokačnú službu, ktorá nevyužíva tradičné GPS a poskytuje vysoko hospodárny spôsob sledovania veľkého množstva aktív po celom svete.

Na globálnej sieti Sigfox, s aktuálnym pokrytím 31 krajín, je Sigfox Geolocation nová služba sledovania majetku, ktorá umožňuje ľubovoľnému existujúcemu Sigfox modulu, aby sa stal geolokačným zariadením a pritom nie je nutná jeho úprava a ani hardvérové či softvérové aktualizácie.

Hlavné výhody služby zahŕňajú:

  • Najlacnejšie IoT lokalizačné služby: Sigfox Geolocation nevyžaduje žiadne hardvérové alebo softvérové aktualizácie a zariadenie nemusí prenášať ďalšie správy, to znamená, že nemá žiadny vplyv na prevádzkové náklady.
  • Zachovanie nízkej spotreby energie: Sigfox Geolocation nespolieha na energeticky náročné GPS technológie, ani nevyžaduje ďalšie spracovanie alebo viac energie, než koľko Sigfox zariadenia bežne spotrebujú.
  • Dostupný na globálnej sieti: Sigfox Geolocation je ukotvený v celosvetovej sieti Sigfox a predstavuje prvú globálnu geolokačnú IoT službu. To umožňuje zjednodušenie globálneho riadenia dodávateľského reťazca. Ihneď po registrácii zariadenia do Sigfox cloudu je služba k dispozícii vo všetkých oblastiach, kde je prítomná sieť.
  • Na rozdiel od tradičných GPS sledovacích zariadení, Sigfox Geolocation je možné použiť vnútri aj vonku.

Sigfox Geolocation bol špeciálne navrhnutý tak, aby umožnil sledovanie majetku v náročných odvetviach ako sú dodávateľský reťazec a logistika (sledovanie paliet, kontajnerov, prívesov a pod.), poľnohospodárstvo, maloobchod či stavebníctvo. Bezkonkurenčne nízka cena komunikačných modulov Sigfox sa pohybuje od 2 eur, na prevádzku vyžaduje minimum energie a batérie vydržia až po dobu dvoch rokov. Táto služba umožňuje veľmi úsporné sledovanie prakticky akéhokoľvek predmetu.

Spoločnosti tradične sledujú svoje aktíva pri tranzite buď skenovaním v kontaktných miestach alebo prostredníctvom GPS sledovania. Skenovanie je však často náchylné k chybám a stratou medzi kontaktnými miestami. Navyše, okrem vysokých nákladov na GPS hardvér, vyššia spotreba energie týchto zariadení znamená ďalšie náklady na údržbu spojené s neustálymi výmenami batérií. GPS sledovanie je vyhradené pre sledovanie vysokohodnotných tovarov a je nehospodárne pre sledovanie masového tovaru alebo majetku.

Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia

Martin Komínek, COO

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell Network Slovakia, slovenského operátora siete Sigfox, Martin Komínek uviedol, že “Sigfox Geolocation je služba s potenciálom znížiť náklady pri celosvetovom sledovaní majetku. Minimálne obstarávacie a prevádzkové náklady oproti iným službám ušetria nemalé prostriedky. Okrem sledovania polohy sa Sigfox Geolocation uplatní pri odhaľovaní podvodov, v poisťovníctve aj geomarketingu. Možnosti sú nekonečné.

Sieť Sigfox je lídrom v sektore IoT a stále expanduje. Momentálne je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta a v nasledujúcom roku plánuje Sigfox prostredníctvom partnerov rozsah zdvojnásobiť a pokryť viac ako 60 krajín. Ambíciou Sigfoxu, stelesnenou v jeho slogane „Robme veci živými“, je dať hlas fyzickému svetu okolo nás, aby miliardy objektov hrali úlohu pri ekonomickom a sociálnom rozvoji.

Ako Sigfox Geolocation funguje?

Sigfox spúšťa prvú globálnu IoT sieť pre naslúchanie miliardám objektov vysielajúcim dáta bez nutnosti vytvorenia a udržiavania pripojenia k sieti. Tento jedinečný prístup vo svete bezdrôtového pripojenia, kde neexistuje žiadny nadbytok signálov, kompaktný a optimalizovaný protokol, a kde objekty nie sú pripojené k sieti, drasticky znižuje spotrebu energie a náklady.

Navyše, Sigfox je komunikačným riešením na báze softvéru, kde sú všetky siete a výpočty spravované v cloude skôr, než na zariadení. To umožňuje Sigfoxu neustále zlepšovanie sieťových kapacít a ponúkať širokú škálu nových služieb, ktoré môžu byť k dispozícii celosvetovej flotile pripojených zariadení prostredníctvom jednoduchého upgrade softvéru.

Sigfox Geolocation je prvá big data služba založená na cloudovom riešení kombinujúca ukazovatele sily signálu a deep learning (machine to machine algoritmov). Dva roky výskumu a vývoja, ale aj dostupné metadáta zo zariadení v Sigfox cloude umožnili Sigfoxu ponúknuť geolokačnú službu, ktorá nevyžaduje inováciu hardvéru alebo aktualizácie softvéru a nemá žiadny vplyv na spotrebu energie.

V sieti pre Internet vecí Sigfox sa spúšťajú pilotné projekty

Bratislava, 21. november 2016 –  Pilotné projekty v sieti pre internet vecí (IoT) Sigfox prevádzkovanej spoločnosťou SimpleCell sa už stávajú realitou. Nová technológia ponúka unikátne riešenie pre rôzne aplikácie s veľmi nízkymi energetickými a prevádzkovými nákladmi. Súčasťou širokej škály využitia sú nielen známe koncepty Smart City, Smart Metering eHealth, eAgro, riešenia pre logistiku ale aj úplne nové možnosti pre projekty, ktoré doteraz neboli ekonomicky alebo energeticky efektívne.

V súčasnej dobe je sieťou Sigfox pokrytých 26 krajín po celom svete. Sigfox je jedna z najrýchlejšie rastúcich európskych technologických firiem s investormi, akými sú aj Samsung, ENGIE, Intel a Telefonica. Vďaka úzkej spolupráci spoločností SimpleCell a T-Mobile Česká republika sa podarilo vo veľmi krátkom čase pokryť sieťou Sigfox takmer 85 % územia Českej republiky a v súčasnosti sa implementujú prvé komerčné projekty, napríklad monitoring obsadenosti parkovacích miest v Liberci.

Sieť Sigfox je v pilotnej prevádzke dostupná už pre 30 % obyvateľov západného Slovenska vďaka spolupráci so spoločnosťou Towercom. Pilotná prevádzka umožňuje overovanie užívateľských konceptov u koncových zákazníkov v mestách a rovnako aj v neosídlených prírodných lokalitách.

Sieť Sigfox bude spustená do komerčnej prevádzky v prvej polovici roka 2017. Pre systémových integrátorov a technologické start-upy organizuje SimpleCell dňa 25.11.2016 celodennú „Makers Tour“ v Bratislave, aby sa podrobne zoznámili s technológiou Sigfox. Jan John, riaditeľ skupiny SimpleCell hovorí: „Sieť Sigfox je veľkou príležitosťou pre systémových integrátorov a výrobcov HW, ktorým umožní prípravu a realizáciu nových projektov pre ich koncových zákazníkov.“

Medzi významné spoločnosti, ktoré začínajú v sieti Sigfox realizovať pilotné projekty, sú aj Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. a ENGIE Services, a.s.

Cieľom projektu Liptovskej vodárenskej spoločnosti je overiť predpoklad, že vďaka rozsiahlemu nasadeniu senzorov  spoločnosť zvýši efektivitu svojej vodárenskej siete, obmedzí úniky a krádeže vody, a tým zvýši ochranu životného prostredia a zníži výdavky svojich zákazníkov.

Najväčšia teplárenská a facility management spoločnosť ENGIE Services využíva u svojich zákazníkov senzory detekujúce výpadok klimatizácie a vzduchotechniky na kritických miestach, ako sú sklady a kancelárie, a tým zvyšuje funkčnosť technológie budov.

Systémoví integrátori začínajú realizovať v sieti Sigfox úplné nové projekty, ako napríklad zabezpečenie včelích úľov proti krádeži alebo testovanie geoseizmických senzorov umiestnených v lese ako spôsob zabezpečenia dreva proti krádeži.

Sieť Sigfox okrem iného umožní aj monitorovanie pohybu vozňov v železničnej preprave, sledovanie naplnenosti smetných nádob, varovanie pred povodňami, vyhodnocovanie kvality pôdy a ovzdušia a mnohé ďalšie projekty.

Tlačová správa