Cestujete? Sledujte pohyb svojej batožiny. Sigfox a Louis Vuitton uvádzajú luxusný tracker

Sigfox, svetový líder v oblasti IoT a ikonická luxusná značka Louis Vuitton uviedli na trh nové sledovacie zariadenie pre batožinu, ktoré využíva technológiou Sigfox. K dispozícii je exkluzívne s kolekciou batožiny Louis Vuitton Horizon. Zariadenie umožňuje cestujúcim sledovať polohu svojej odbavenej batožiny na najdôležitejších letiskách sveta, a to aj pri cestovaní medzi rôznymi krajinami.

Ide o prvé monitorovacie zariadenie, ktoré zahŕňa službu Monarch od spoločnosti Sigfox, ktorú predstavili na World IoT Expo v Prahe. Monarch je nová služba, ktorá umožňuje bezproblémovú prevádzku zariadení vo všetkých častiach sveta vďaka automatickému rozpoznávaniu a prispôsobovaniu sa normám lokálneho rádiofrekvenčného signálu. Používanie Monarchu odhaľuje nekonečné aplikácie v logistike, dodávateľskom reťazci, maloobchodnom trhu a automatizovanej údržbe pre námornú, leteckú aj železničnú dopravu.

Sledovanie majetku je jednou z najdôležitejších vertikál v obrovskej škále využitia internetu vecí a služba Monarch predstavuje významný prelom. Tento projekt je prvým uvedením miliónov zariadení na maloobchodný trh, pričom predpokladom je, že sa bude v nadchádzajúcich rokoch významne rozvíjať. Technológia Sigfox je v súčasnosti jedinou možnosťou, vďaka ktorej je dostupný takýto druh použitia.

Zariadenie na sledovanie batožiny je k dispozícii ako doplnok pre modely Horizon 50, 55 a 70 a dá sa jednoducho pripevniť do vrecka v kufri. Extrémne jednoduché použitie a nízka spotreba energie zaručuje životnosť batérie až pol roka.

Prvý celonárodný operátor siete pre internet vecí oznámil komerčný štart

Prvý a jediný celonárodný operátor siete pre internet vecí ohlásil komerčný štart siete Sigfox na Slovensku. Spustenie prevádzky siete oznámil spoluzakladateľ globálnej spoločnosti Sigfox Christophe Fourtet počas medzinárodnej konferencie ITAPA 2017.

Sieť Sigfox je k dnešnému dňu v plnej prevádzke už v 17. európskej krajine. „Komerčným spustením siete na Slovensku sa otvárajú nové možnosti pre mestá a obce, výrobné podniky, energetické spoločnosti či poľnohospodárov. Aj takýmto spôsobom dokážeme viac prepájať Európu, jej obyvateľov a dávať veciam život“, uviedol Christophe Fourtet, technický riaditeľ spoločnosti Sigfox.

Vybudovanie siete prebehlo v rekordnom čase, od začiatku celoplošnej výstavby po jej komerčný štart prešlo iba šesť mesiacov. Sieť Sigfox prevádzkuje na Slovensku spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia, ktorá za tento čas dokázala pokryť viac ako 90 % územia SR a 85 % populácie.

Technológiu bude možné využiť na presnú analýzu počasia. Množstvo informácií zozbieraných z veľkého množstva snímačov umožní predpovedať počasie s veľkou presnosťou. „Informácie dokážeme využiť aj pri predpovedaní postupu lesných požiarov či diaľkovom sledovaní rastu poľnohospodárskych plodín. Naša sieť je prispôsobená veľkému počtu snímačov, čo nám umožňuje pokročilú dátovú analytiku,“ doplnil Fourtet.

Prelomový rok 2018 v IoT

SimpleCell má naplánovaný rušný rok 2018 plný projektov. Avizuje, že v nasledujúcom roku budú realizované projekty inteligentných parkovacích systémov, monitoring a analýza kvality ovzdušia či projekty zamerané na starostlivosť o seniorov.

„Doba pilotnej prevádzky je úspešne za nami a som si istý, že budúci rok bude pre Sigfox na Slovensku, rokom realizácie projektov s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov, ako aj hospodárenie miest a firiem“, povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia.

Sigfox Challenge: Príležitosť pre každého

Cieľom operátora je vybudovanie slovenského ekosystému výrobcov a integrátorov riešení pre internet vecí (IoT). „Prioritným záujmom našej spoločnosti je po dokončení výstavby siete rozvoj IoT trhu, u nás, na Slovensku. V súčasnosti štartujeme spoluprácu s fakultami Slovenskej technickej univerzity aj Technickej univerzity v Košiciach, kde budeme aktívne podporovať študentov a poskytovať im odborný mentoring v oblasti IoT,“ doplnil Komínek.

Spoločnosť SimpleCell začala aj s konceptom verejných stretnutí, meetupov, zameraných na zvýšenie povedomia o internete vecí. Pri príležitosti návštevy Fourteta sa uskutočnil prvý meetup a počas akcie bola vyhlásená Sigfox IoT Challenge, ktorá má za cieľ motivovať vývojárov, študentov či investorov k vstupu do sveta IoT.

Sigfox IoT Challenge Meetup SimpleCell

Operátor bude vyhlasovať výzvy pravidelne podľa dopytu od partnerov na vývoj konkrétnych zariadení či riešení. „Sigfox IoT Challenge je v podstate verejná obchodná výzva pre mladé ambiciózne tímy ľudí. Prvá výzva bola vyhlásená na vytvorenie zariadenia pre diaľkový odpočet stavu elektromerov, aby si mohli zákazníci energetických spoločností priebežne kontrolovať spotrebu a byť upozorňovaní pri neobvyklej situácii,“ ozrejmil Juraj Timko, PR manažér SimpleCell Slovakia.

„Druhá výzva, ktorú sme vyhlásili, je zameraná na vývoj seizmického snímača určeného pre bezpečnostné riešenia na súkromných pozemkoch. Víťaznému tímu alebo jednotlivcovi poskytneme dlhodobý technický a obchodný mentoring, ako aj príležitosť preraziť na celosvetový trh,“ skonštatoval Timko.

Zariadenia vyrobené v jednej krajine, je možné prakticky využiť v celom svete. „Každé zariadenie so Sigfox modulom dokáže jednoducho komunikovať v každej krajine, kde je naša sieť. To umožní vstup na svetový trh akémukoľvek vyvinutému zariadeniu. Čaro zariadení so Sigfox modulom je v jeho jednoduchosti,“ uzavrel Fourtet.

Internet vecí má nekonečné možnosti vo výrobe aj výrobkoch vo všetkých oblastiach

Bratislava, 29. jún 2017 –  Séria biznis raňajok organizovaných spoločnosťou SimpleCell Networks Slovakia pokračovala predstavením riešení internetu vecí pre slovenských výrobcov parkovacích senzorov, osvetlenia či meracej techniky. Na raňajkách sme zúčastneným firmám predviedli možnosti využitia siete Sigfox na konkrétnych príkladoch.

Počas prezentácie prebehla živá diskusia o praktickom zužitkovaní technológie Sigfox a všetci zúčastnení našli možnosti pre jej využitie. „Výrobcovia zariadení môžu doplniť svoje produkty o zariadenia komunikujúce v sieti Sigfox a umožniť tak zákazníkom získať potrebné dáta,” povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell.

Bohaté možnosti využitia nachádza technológia Sigfox aj v oblasti Smart City a inteligentného osvetlenia. „Riešenie je vhodné na komunikáciu koncového zariadenia s centrálou, čo by sa v prípade využitia v svetlárskej oblasti hodilo na sledovanie polohy a uhlu svietidla. V segmente Smart City je pre zabezpečenie všetkých funkcionalít potrebné spojiť viacero komunikačných riešení,” dodal Marek Palkovič zo spoločnosti OMS.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku skôr, než sa pokazí.

„Sieť je možné využiť pri zavedení proaktívneho strediska, ktoré bude automaticky zbierať chybové hlášky zo zariadení a oslovovať zákazníkov. Vďaka unikátnemu systému geolokácie bez použitia GPS môžu výrobcovia dostať detailné informácie o tom, kde sa výrobky nachádzajú a tomu môžu prispôsobiť vlastnú predajnú stratégiu,” doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva spoločnosti SimpleCell.

Sieť Sigfox umožňuje veľkému počtu zariadení komunikovať bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

„Sieť Sigfox prináša neobmedzené možnosti, vďaka ktorým sa zmení spôsob akým spoločnosť v dnešnej dobe funguje. Osobne vidím využitie technológie Sigfox vo všetkých oblastiach od priemyselných riešení, dopravy, bezpečnosti až po bežné fungovanie ľudí. Naša spoločnosť sa chce venovať primárne riešeniam pre koncových zákazníkov, ktoré im vedia pomôcť a uľahčiť každodenné fungovanie,” uviedol Jozef Chebeň ml. zo spoločnosti EMM.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne pokrýva viac ako polovicu rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Tlačová správa

Sieť pre internet vecí Sigfox bude čoskoro na celom Slovensku. SimpleCell a Towercom potvrdili partnerstvo

Bratislava 18. apríl 2017 – Dohoda o dlhodobej spolupráci medzi spoločnosťami SimpleCell a Towercom je spečatená. Obojstranne prospešná zmluva je výsledkom vyše polročných rokovaní a je obrovským krokom vpred pre šírenie IoT siete Sigfox na Slovensku.

Partnerstvo spoločností umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu siete pre internet vecí (IoT) Sigfox. „Dohoda nám dáva možnosť využívať stožiare patriace spoločnosti Towercom, vďaka čomu bude sieťou Sigfox pokrytých viac ako 90 % územia Slovenska. Dovolí nám to pripojiť do siete milióny komunikujúcich zariadení,“ povedal predseda predstavenstva SimpleCell Networks Slovakia, a. s. Michal Pavlas.

SimpleCell plánuje na Slovensku postaviť približne 250 bazových staníc, ktoré pokryjú viac, ako 90 percent územia do konca tohto roka. V súčasnosti je pokrytých takmer 30 % územia SR a spustené sú už pilotné projekty.

Towercom bude zodpovedať za inštaláciu, servis a pravidelnú údržbu bázových staníc, ktoré budú prijímať a vysielať signály z a do zariadení pripojených do siete Sigfox. Sieť je budovaná v európskom verejnom pásme 868 MHz, čo zabezpečí bezproblémový celoeurópsky roaming. „Sme radi, že aj využitím našej vežovej infraštruktúry prispejeme k budovaniu nových, inovatívnych typov služieb,“ povedal pri uzavretí dohody generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a. s. Ivan Peschl.

Zariadenia je možné využívať na sledovanie stavu seniorov, ale aj ako ochranu proti poistným podvodom. Na diaľku ich je možné použiť pri meraní teplôt, prietoku vody, odčítaní elektromerov či kontrole vzduchotechniky na kritických miestach. Prístroje sú energeticky úsporné a na batériách vydržia niekoľko rokov.

V sieti pre Internet vecí Sigfox sa spúšťajú pilotné projekty

Bratislava, 21. november 2016 –  Pilotné projekty v sieti pre internet vecí (IoT) Sigfox prevádzkovanej spoločnosťou SimpleCell sa už stávajú realitou. Nová technológia ponúka unikátne riešenie pre rôzne aplikácie s veľmi nízkymi energetickými a prevádzkovými nákladmi. Súčasťou širokej škály využitia sú nielen známe koncepty Smart City, Smart Metering eHealth, eAgro, riešenia pre logistiku ale aj úplne nové možnosti pre projekty, ktoré doteraz neboli ekonomicky alebo energeticky efektívne.

V súčasnej dobe je sieťou Sigfox pokrytých 26 krajín po celom svete. Sigfox je jedna z najrýchlejšie rastúcich európskych technologických firiem s investormi, akými sú aj Samsung, ENGIE, Intel a Telefonica. Vďaka úzkej spolupráci spoločností SimpleCell a T-Mobile Česká republika sa podarilo vo veľmi krátkom čase pokryť sieťou Sigfox takmer 85 % územia Českej republiky a v súčasnosti sa implementujú prvé komerčné projekty, napríklad monitoring obsadenosti parkovacích miest v Liberci.

Sieť Sigfox je v pilotnej prevádzke dostupná už pre 30 % obyvateľov západného Slovenska vďaka spolupráci so spoločnosťou Towercom. Pilotná prevádzka umožňuje overovanie užívateľských konceptov u koncových zákazníkov v mestách a rovnako aj v neosídlených prírodných lokalitách.

Sieť Sigfox bude spustená do komerčnej prevádzky v prvej polovici roka 2017. Pre systémových integrátorov a technologické start-upy organizuje SimpleCell dňa 25.11.2016 celodennú „Makers Tour“ v Bratislave, aby sa podrobne zoznámili s technológiou Sigfox. Jan John, riaditeľ skupiny SimpleCell hovorí: „Sieť Sigfox je veľkou príležitosťou pre systémových integrátorov a výrobcov HW, ktorým umožní prípravu a realizáciu nových projektov pre ich koncových zákazníkov.“

Medzi významné spoločnosti, ktoré začínajú v sieti Sigfox realizovať pilotné projekty, sú aj Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. a ENGIE Services, a.s.

Cieľom projektu Liptovskej vodárenskej spoločnosti je overiť predpoklad, že vďaka rozsiahlemu nasadeniu senzorov  spoločnosť zvýši efektivitu svojej vodárenskej siete, obmedzí úniky a krádeže vody, a tým zvýši ochranu životného prostredia a zníži výdavky svojich zákazníkov.

Najväčšia teplárenská a facility management spoločnosť ENGIE Services využíva u svojich zákazníkov senzory detekujúce výpadok klimatizácie a vzduchotechniky na kritických miestach, ako sú sklady a kancelárie, a tým zvyšuje funkčnosť technológie budov.

Systémoví integrátori začínajú realizovať v sieti Sigfox úplné nové projekty, ako napríklad zabezpečenie včelích úľov proti krádeži alebo testovanie geoseizmických senzorov umiestnených v lese ako spôsob zabezpečenia dreva proti krádeži.

Sieť Sigfox okrem iného umožní aj monitorovanie pohybu vozňov v železničnej preprave, sledovanie naplnenosti smetných nádob, varovanie pred povodňami, vyhodnocovanie kvality pôdy a ovzdušia a mnohé ďalšie projekty.

Tlačová správa