Enerbrain, Sigfox, nákupné centrum, internet vecí, internet of things, IoT

Enerbrain a IoT sieť Sigfox menia stavby na budovy zajtrajška


Viete, koľko času trávite vo vnútorných priestoroch, resp. v budovách? Nedávna štúdia ukázala, že ľudia prežijú v indoore viac, než 90 % života v priestoroch, ako sú kancelárie, školy či obchodné centrá. Nechceme teraz, aby ste sa dožadovali práce z parku, chceme vám ukázať jedno riešenie, ktoré zaistí komfort vo vnútorných priestoroch, čo je dôležité, pretože ak sú ľudia spokojní, dokážu mať lepšie výsledky. Tým riešením je Enerbrain.

Nízko nákladové riešenie spotreby energie v indoore

Enerbrain, talianska spoločnosť ponúkajúca systém na reguláciu HVAC zariadení (vykurovanie, ventilácia a chladenie), ktoré umožňujú efektívne zlepšovať komfort vo vnútorných priestoroch budov, a taktiež redukovať spotrebu ventilácie, pričom je šetrná k našej planéte.

Systém Enerbrain zbiera informácie z priestoru, na základe ktorých monitoruje napríklad spotrebu energie v danom priestore v reálnom čase.  Užívateľom poskytuje dáta o vnútornej teplote, hodnote CO2 či o kvalite vzduchu v daných priestoroch.

Všetky potrebné informácie ukladá na cloud a umožňuje pracovať s nimi cez počítač či mobilný telefón. Ďalšie veľké plus je to, že môžete spravovať viac priestorov naraz bez toho, aby ste do nich vôbec vkročili.

Enerbrain v praxi

Budovy či priestory, ktoré sa rozhodli aplikovať Enerbrain, ušetrili viac ako tretinu energie. Neveríte? Prečítajte si príklady dvoch gigantov, ktorí sa rozhodli ísť inovatívnou cestou.

8Gallery Lingoto

8Gallery Lingoto je obrovským nákupným centrom v Turíne. Priestor o rozlohe 30 000m2 sa skladá z rôznych obchodov, služieb a reštaurácií. Mnohé z týchto priestorov majú nosné základy z ešte pôvodnej budovy, ktorá slúžila na produkciu automobilov značky Fiat, čo spôsobuje zlú cirkuláciu vzduchu. Vnútorná teplota je vysoko ovplyvnená vonkajšou, takže sa dokáže dramaticky meniť viackrát počas jedného dňa.

Pred inštaláciou Enerbrain bolo potrebné napríklad otvoriť okná a dvere, aby sa vytvorila optimálna teplota pre zákazníkov, čím majitelia mrhali energiou a zvyšovali sa im náklady.

V priestoroch bolo umiestnených 10 senzorov na monitorovanie vnútornej teploty, vlhkosti a CO2, pričom inštalácia trvala dva dni. Spolu s nimi bolo umiestnených ďalších 30 senzorov, tzv. aktivátorov, ktoré kontrolovali a zbierali dáta z klimatizácií a ohrievacích systémov. Vyzbierané dáta boli potom poslané do Enerbrain inteligentných zariadení, ktoré tak mohli lepšie a rýchlejšie zasahovať do ich regulácie a optimalizovať spotrebu energie v reálnom čase.

Aký bol výsledok?

Výsledkom bola redukcia spotreby energie o 30 % klimatizácie a vykurovacích systémov. Komfort pre zákazníkov, ako aj pre pracovníkov, sa výrazne zlepšil.

Na obrázku nižšie môžete vidieť variácie spotreby energie v čase obeda, a teda aj rozdiel v spotrebe energie pred a po použití systému Enerbrain.

EnerBrain, IoT, Internet of things, internet vecí, Sigfox

Carrefour

Kedysi najväčší hypermarket v Európe s predajnou plochou a skladmi o rozlohe 30 000 m2 tiež investoval do inštalácie systému Enerbrain. Jeho priestory pozostávajú z hypermarketu a mnohých obchodov, ktoré spolu tvoria nákupnú galériu.

Senzory boli umiestnené do 43 staníc hypermarketu, aby zhromažďovali informácie vonkajšej a vnútornej teploty a tiež vlhkosť priestorov a hladinu CO2. Spracované dáta sa potom pomocou softvérovej aplikácie prenášajú do ovládačov, ktoré regulujú chladenie, kúrenie a vetranie v reálnom čase.

Aký bol výsledok?

Inštalácia trvala celkovo tri dni, počas ktorých sa celý priestor rozdelil na viac častí. Každá z nich so špecifickými potrebami a charakteristikou týkajúcou sa ich využitia, napríklad v skladových priestoroch, musí byť udržiavaná nižšia teplota ako v galérii obchodov.

Spotreba celého priestoru bola monitorovaná v reálnom čase, vďaka čomu majitelia priestorov vedeli ľahšie sledovať a nastaviť teplotu priestorov, čoho výsledkom bola úspora pri spotrebe energií. Už ďalej nedochádzalo k zbytočnému prekurovaniu priestorov, a teda nedochádzalo k teplotným výkyvom ani k výkyvom spotrebovanej energie.

Na nasledujúcom grafe môžete vidieť úsporu energie s a bez aplikácie systému Enerbrain.

Sigox, energia, spotreba, šetrenie,

 

Pomocou vyzbieraných dát z vnútorných a vonkajších senzorov vie systém Enerbrain reagovať na zmenu teploty oveľa skôr ako iné systémy, a tak dokáže predísť nákladom a stratám v oblasti energií, čo v konečnom dôsledku znamená nižšie účty a vyšší komfort.

Prečítajte si viac o tech systémoch či zariadeniach, ktoré vyzerajú ako keby prišli z budúcnosti.