Biznis raňajky na tému internet vecí vo výrobe

Internet vecí má nekonečné možnosti vo výrobe aj výrobkoch vo všetkých oblastiach


Bratislava, 29. jún 2017 –  Séria biznis raňajok organizovaných spoločnosťou SimpleCell Networks Slovakia pokračovala predstavením riešení internetu vecí pre slovenských výrobcov parkovacích senzorov, osvetlenia či meracej techniky. Na raňajkách sme zúčastneným firmám predviedli možnosti využitia siete Sigfox na konkrétnych príkladoch.

Počas prezentácie prebehla živá diskusia o praktickom zužitkovaní technológie Sigfox a všetci zúčastnení našli možnosti pre jej využitie. „Výrobcovia zariadení môžu doplniť svoje produkty o zariadenia komunikujúce v sieti Sigfox a umožniť tak zákazníkom získať potrebné dáta,” povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell.

Bohaté možnosti využitia nachádza technológia Sigfox aj v oblasti Smart City a inteligentného osvetlenia. „Riešenie je vhodné na komunikáciu koncového zariadenia s centrálou, čo by sa v prípade využitia v svetlárskej oblasti hodilo na sledovanie polohy a uhlu svietidla. V segmente Smart City je pre zabezpečenie všetkých funkcionalít potrebné spojiť viacero komunikačných riešení,” dodal Marek Palkovič zo spoločnosti OMS.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku skôr, než sa pokazí.

„Sieť je možné využiť pri zavedení proaktívneho strediska, ktoré bude automaticky zbierať chybové hlášky zo zariadení a oslovovať zákazníkov. Vďaka unikátnemu systému geolokácie bez použitia GPS môžu výrobcovia dostať detailné informácie o tom, kde sa výrobky nachádzajú a tomu môžu prispôsobiť vlastnú predajnú stratégiu,” doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva spoločnosti SimpleCell.

Sieť Sigfox umožňuje veľkému počtu zariadení komunikovať bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

„Sieť Sigfox prináša neobmedzené možnosti, vďaka ktorým sa zmení spôsob akým spoločnosť v dnešnej dobe funguje. Osobne vidím využitie technológie Sigfox vo všetkých oblastiach od priemyselných riešení, dopravy, bezpečnosti až po bežné fungovanie ľudí. Naša spoločnosť sa chce venovať primárne riešeniam pre koncových zákazníkov, ktoré im vedia pomôcť a uľahčiť každodenné fungovanie,” uviedol Jozef Chebeň ml. zo spoločnosti EMM.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne pokrýva viac ako polovicu rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Tlačová správa