Sigfox, teplárne, internet vecí, internet of things, IoT, heating

LeanHeat: Teplárenský systém, ktorý zaručuje jednoduchú reguláciu energie


Ľudia svojou činnosťou zapríčinili zmenu klimatických podmienok, ktorá spôsobila prevládajúce teplá a horúčavy už aj na našom území. Čoraz viac sa stretávame s nárazovými zmenami teplôt, ktoré zle vplývajú na organizmus. Z vyhriatej ulice sa presuniete do vymrznutého bytu čo môže spôsobiť zdravotné problémy napríklad dýchacej sústavy alebo to môže spôsobiť počiatočné štádium migrény. To, ako môžete pomocou LeanHeat zvýšiť komfort bytových jednotiek, znížiť náklady na distribúciu energie a tak celkovo znížiť náklady na energiu, sa dozviete nižšie v tomto článku.

LeanHeat systém

Fínska spoločnosť LeanHeat, ktorá bola jednou z prvých spoločností so zameraním na systémy HVAC: vykurovanie, ventilácia a chladenie;  v spojení s internetom vecí ponúka analytický systém, ktorý monitoruje a reguluje vykurovacie zariadenia v celom bytovom objekte. Pomocou senzorov dokáže zbierať dáta, na základe ktorých optimalizuje spôsob vykurovania a následne tak redukovať náklady vynaložené na energiu.

Predstavte si to takto: ste majiteľom viacpodlažného obytného domu. Na fasádu domu bude inštalovaný jeden vonkajší senzor, ktorý bude zbierať dáta z vonkajšieho prostredia. Do každého bytu bude inštalovaný jeden vnútorný senzor. V oboch prípadoch, senzory zbierajú dáta o teplote, vlhkosti a hodnote CO2. Tieto dáta ďalej spracuje AI systém a na ich základe vyhodnotí to či v daných priestoroch treba zvýšiť, alebo naopak, znížiť teplotu. Aby to fungovalo, systém musí mať priamy prístup do kotolní a tak môže samostatne regulovať teplotu.

Na obrázku nižšie môžete vidieť dva spôsoby vykurovania – S a bez inštalácie systému Leanheat.

Energia, spotreba, sigfox, technológia, vykurovanie, klimatizácia, distribúcia energie

Čo z toho budete mať?

Vďaka zozbieraným dátam dokáže systém Leanheat reagovať včas a tak nenastane energetický výkyv –  všetko bude mať prirodzený „flow“ (tok), čo v konečnom dôsledku šetrí váš čas aj peniaze. S týmto systémom sa nedostanete do energetickej špičky, pretože dokážete predvídať spotrebu energie. Nastane v priemere 5 – 15 % šetrenie celkovej spotreby energie a úspor CO2 ako pre majiteľov tak aj nájomníkov. Okrem toho znížime náklady na distribúciu energie, pretože spoločnosti ktoré pôsobia v tejto oblasti budú vedieť dopredu zareagovať a tak sa vyhnú zbytočnému mrhaniu energie a peňazí.

Efektívna distribúcia energie

V mnohých krajinách Európy je pre poskytovateľa tepla zo zákona povinné znížiť spotrebu energie v celej sieti. Vybavením budov systémom Leanheat môžete dosiahnuť ciele v oblasti energetickej účinnosti a zároveň dosiahnuť, aby sa energetická účinnosť stala súčasťou vašej práce. Získate tak dôležitý prístup na sekundárnu stránku spotreby energie, čo vám umožní poskytovať nové služby a produkty svojim zákazníkom.

Systém Leanheat vám dokáže stiahnuť špičkové zaťaženie potrieb zákazníkov o 20 % a tak efektívnejšie vyhovieť ich požiadavkám. Je to možné práve vďaka Leanheat technológii, ktorá vie optimalizovať spotrebu energie vo viacerých budovách naraz.

Zaručte energetickú efektívnosť svojej činnosti

V sieťach vykurovania sa tu a tam objavujú občasné prekážky. Zabraňujú optimálnej výrobe energie a príjmu nových zákazníkov. Tieto miesta sa ťažko a nákladne opravujú a často si vyžadujú výmenu poddimenzovaných rúr v zemi. Leanheat optimalizuje spotrebu energie budov tak, aby bolo možné odvrátiť prekážky, čo vám poskytne čas na plánovanie investícií do siete bez neustáleho tlaku.

Na to, aby ste mohli dosiahnuť takéto výsledky, je potrebné, aby na vonkajšej konštrukcii budovy bol senzor, ktorý zbiera dáta o vonkajšej teplote a vlhkosti, počasí a hodnotách CO2 a rovnako je potrebné aby priestory a apartmány boli vybavené senzorom, ktorý naopak zbiera dáta z vnútorného prostredia a ďalej ich posiela do hlavného systému umelej inteligencie Leanheat. Hlavný systém dáta spracuje a vyhodnotí. Na základe týchto informácií viete včas reagovať na výkyv teploty a nedosiahnete energetickú špičku. So systémom Leanheat viete v prieme ušetriť 20 % ceny za distribúciu a 11 % energie.

Predstavte si to tak, že vďaka systému Leanheat budete vidieť všetky budovy a rajóny ako takú virtuálnu energetickú továreň, pričom každá jej časť môže byť efektívnejšie optimalizovaná ako samostatná časť vašej produkcie. Vďaka tomu ušetríte náklady na distribúciu, môžete odstaviť záložné zariadenia, znížiť potrebu údržby siete a zlepšiť odolnosť proti chybám.

Leanheat v praxi

Mohli sme si všimnúť, že v Európe na väčšine územia prevládajú horúce a suché dni. To však nie je prípad Fínska, kde naopak teploty môžu klesnúť až na -30°C. Práve tam, ale aj v našich vysokohorských oblastiach, vykurovanie predstavuje obrovský biznis.

Sigfox, technológia, vykurovanie, klimatizácia, distribúcia energie

Avara – rezidenčné priestory

Popredná Fínska spoločnosť zaoberajúca sa investovaním do nehnuteľností na bývanie a správou majetku sa rozhodla investovať práve do systému Leanheat. Firma sa môže pochváliť so svom pestrým portfóliom s viac ako 8 000 apartmánmi v najviac obývaných oblastiach.

Vykurovanie predstavuje až 60 % z celkových nákladov na energie budovy, ďalej je to voda s 30 % a napokon 10 % elektrina z nehnuteľností. Leanheat spoločnosti Avara priniesol 10-20 % úsporu energií. Vďaka tomu sa Avara rozhodla expandovať túto spoluprácu aj do ďalších budov a oblastí.

Rozvíjanie spolupráce so spoločnosťou Leanheat je pre nás veľmi dôležité. Chceme naďalej kráčať po ceste, ktorá nám prináša viac a viac možností ako byť efektívny a zároveň šetrní voči prírode.“ Mika Savolainen, CEO, Avara.

Energy distribution, regulation, regulácia, distribúcia energie, systém, sigfox,

Kotkan Asunnot – bytové družstvo

Spoločnosť, ktorá sprostredkúva bytové priestory v meste Kotka (Fínsko), ktorá spravuje okolo 2 700 bytov a 135 nehnuteľností bola jednou z prvých spoločností, začínajúca s implementáciou Leanheat systémov už v roku 2015. Technológiu Leanheat používajú už vo väčšine priestorov.

Tri roky porovnávali rôzne technológie a práve tá od Leanheat sa ukázala ako najlepšia pre ich potreby. Ako povedal stavebno-technický manažér Martti Ahola  : „Leanheat je najľahším a najefektívnejším riešením pre každodenné použitie. Pre potrebu zistenia nejakej informácie si stačí pozrieť graf k príslušnej bytovej jednotke a máte všetko čo potrebuje, zatiaľ čo pri iných technológiách je systém komplikovanejší a informácie musíte samostatne hľadať. Vďaka technológii môžeme aplikovať špecifickejšie, menšie a jednoduchšie opravy v problémových priestoroch čo nám šetrí čas aj peniaze.

 

Práve vďaka možnosti vidieť problémy všetkých bytových jednotiek na jednej obrazovke, technológia Leanheat umožňuje riešiť problémové situácie rýchlo a efektívne, vďaka čomu sa zlepšuje aj bytový komfort ich obyvateľov.

 

Prečítajte si VIAC o nových zariadeniach a technológiách, vďaka ktorým môžete šetriť svoj čas aj peniaze.