Optimaze – Optimalizácia pracovných priestorov


Napriek tomu, že pandémia ochorenia Covid-19 ešte neskončila, už teraz je jasné, že mnohé spoločnosti budú nútené riešiť svoje pracovné priestory, a to z viacerých dôvodov:
 • úspora režijných nákladov
 • zlepšenie hygienických štandardov
 • zachovanie zdravia a bezpečnosti zamestnancov
 • zlepšenie vnútornej klímy a prostredia pracovných priestorov.

Práca z domu sa stane čím ďalej, tým viac štandardom, preto budú musieť spoločnosti riešiť systematizáciu pracovných miest a rokovacích miestností, aby stretávanie pracovných skupín bolo čo naviac efektívne.

Naša spoločnosť ponúka systém Optimaze, založený na princípe reálneho monitorovania pracovných staníc a rokovacích miestností pohybovými senzormi, ktorý rieši otázky optimalizácie usporiadania kancelárií, rokovacích miestnosti i ostatného priestoru tak, aby vyhovovali požadovanému pracovnému zaradeniu, dosahovali prijateľné režijné náklady ale aj zlepšovali pracovné prostredie pre zamestnancov.

Naša spoločnosť so systémom Optimaze pomáha realitným profesionálom optimálne riadiť pracovné priestory a robiť komplexné rozhodnutia založené na faktoch, a to pomocou údajov v reálnom čase a analýze pracoviska. Pomocou nášho softvéru ste schopní optimalizovať vaše náklady i priestorové potreby, zvýšiť spokojnosť zamestnancov a zlepšiť vplyv na životné prostredie.

Benefity nášho systému Optimaze:

 1. Prostredníctvom senzorov (pohybu, teploty, vlhkosti ,CO2 atď) získate relevantné údaje o pracovisku, čo môže viesť k úprave potrebného priestoru a tak k optimalizácii nákladov, ale aj zlepšeniu hygienických štandardov, bezpečnosti a zdravia pracovníkov.
 2. Umožniť kultúru flexworkingu a prácu založenú na jednotlivých činnostiach (ABW – activity-base working).
 3. Podporiť pracovnú kultúru založenú na dôvere, autonómii a sebareflexii, produktívnu prácu založenú na preferenciách.
 4. Odstrániť bežné problémy pri zdieľanom pracovnom prostredí:
  • obchádzanie areálu firmy
  • rezervovanie a uvoľnenie konferenčných miestností napríklad pri služobných cestách
  • výber preferencií kvality vzduchu alebo teploty
  • zníženie stresu pracovníkov

V prípade, že sa chcete o tomto riešení dozvedieť viac, kontaktujte nás.