Parkovací senzor, Sigfox, IoT, parkovanie

Parking Pill – Jednoduché riešenie problémov s parkovaním


Z každej strany sa na nás valia správy o tom, že je problém s parkovaním, že je priveľa áut a nikto nevie, čo s tým má robiť. Stúpajúci počet áut nezastavíme, rovnako ako nezastavíme stúpajúci počet obyvateľov v mestách, s čím je táto oblasť úzko prepojená. Ale dokážeme občanom ponúknuť jednoduché riešenie, vďaka ktorému budú mať správu parkovania pod kontrolou a tak aj o veľký problém menej.

Jednoduché riešenie problému

Problémy v oblasti parkovania môžu byť vyriešené rýchlo a efektívne pomocou tohto malého pomocníka – parkovacieho senzora, alebo inak nazývaného aj Parking Pill. Ten je nízkonákladovým riešením pre mestá, ktoré potrebujú jednoduché riešenie na lepšiu parkovaciu politiku, alebo operovanie hliadok, na správny dohľad nad parkovaním na danom území obce, súkromníkov či kompetentných orgánov. Správcovia parkovísk ho môžu nainštalovať aj na zaistenie platených či vyhradených miest.

Parking Pill  – čo to je?

Malé, nízkonákladové zariadenie sa inštaluje priamo do cestných komunikácií – do zeme. Je plne kompatibilné s technológiou Sigfox LPWAN, vďaka ktorej má schopnosť vysielať aj na veľké vzdialenosti pri nízkej spotrebe energie.  Prostredníctvom senzora môže mať každý informácie o aktuálnej obsadenosti parkovacích miest, miest so zákazom parkovania, a to v rôznych mapách alebo špecifických aplikáciách.

Municipalitám môže pomôcť pri optimalizácii parkovacej politiky. Jeho umiestnenie môže byť aj na kritických miestach cestných komunikácií, akými sú napríklad križovatky (státie pred a za križovatkou), kde nesprávne parkovanie môže ohroziť plynulosť cestnej premávky, alebo ohroziť ľudský život. Senzor môžeme aplikovať aj na miesta, ako sú výjazdy sanitiek, hasičov či policajtov.

Hlavnými výhodami sú:

Ako to funguje?

Nemusíte sa báť komplikovaného nasadenia, inštalácia zaberie 10 minút a zvládne ju naozaj každý.

Najskôr konvenčným vrtákom vyvŕtate dierku priamo do zeme v strede parkovacieho miesta. Následne do nej umiestníte zariadenie, pričom treba dávať pozor na to, aby dierka nebola mokrá. Po zasadení je senzor utesnený pieskom, no a nakoniec je zaliaty technickou gumou. To je všetko.

Je to naozaj „simple“, čo poviete? Zariadenie potom bude odosielať informácie o obsadenosti miesta priamo do webovej aplikácie. Tento spôsob umožňuje redukovať náklady na benzín operatívnych hliadok mestskej polície, aj ľudí hľadajúcich voľné parkovacie miesto.

Riešenie negatívneho parkovania v praxi

V stredne veľkom meste na Slovensku s približne 55 000 obyvateľmi sa nachádza približne 260 miest so zakázaným alebo obmedzeným parkovaním. V tabuľke nižšie môžete vidieť kalkuláciu návratnosti parkovacieho senzora. Hodnota posledného riadku ukazuje priemernú výšku pokuty 25 EUR, pri ktorej odhadovaný čas návratnosti investície je približne 3 až 5 mesiacov.