internet vecí, IoT, business, efektivita, potenciál využitia IoT, zlepšovanie

Má pre vašu firmu IoT zmysel? Preskúmajte jeho potenciál v 7 krokoch


Moderné technológie menia spôsob, akým sa dnes robí biznis. Neprejde deň, aby sa niekde nespomenuli buzzwordy ako digitalizácia, IoT, AI, strojové učenie, blockchain či Industry 4.0. Všetky nové technológie vedú zápas o vašu pozornosť, a je možné, že internet vecí (IoT) sa vo víre informácií akosi stratil.

Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že IoT nie je len jeden z týchto technologických buzzwordov. Internet vecí má skutočný potenciál meniť produkty a služby, ktoré spoločnosti ponúkajú, ako aj spôsoby akými operujú. Skúsenosti dokazujú, že IoT v súčasnosti poskytuje reálnu konkurenčnú výhodu pre množstvo organizácií.

Pýtať sa na to, ako môže IoT pomôcť vašej organizácii však nie je správna otázka.

Oveľa dôležitejšie je pochopiť strategickú výhodu, ktorú môže internet vecí priniesť pre váš biznis. To si však vyžaduje komplexnejší prístup. SimpleCell Slovakia vám môže pomôcť s usmernením v oblasti IoT, a to aj prostredníctvom svojich bohatých kontaktov na integrátorov, developerov či iných relevantných partnerov. Pozrite si prehľad siedmych krokov, ktoré vás dovedú k všetkým podstatným zisteniam.

1. IoT projekt môže priniesť hodnoty tromi spôsobmi

Skúsenosti s riadením IoT projektov nás naučili, že existujú tri zásadné spôsoby, akými môže internet vecí priniesť biznisové hodnoty.

Sú to:

 • Optimalizácia operácií / optimalizácia nákladov
 • Generovanie nových príjmov s inovatívnymi produktmi a službami
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov zlepšením existujúcich produktov a služieb

2. Technológia nie je východiskový bod

Hodnotou vo svete internetu vecí sú dáta, ktoré môžu byť zozbierané z pripojeného zariadenia, a čo je najdôležitejšie, ako môžu byť tieto dáta využité v organizáciách na zvýšenie zisku prostredníctvom uspokojovania potrieb zákazníkov.

V prvotnej fáze môže byť premýšľanie o podrobnostiach zariadení pripojených do siete pre internet vecí mätúce. Zabudnite na otázku „ako získať údaje“. Dnes existuje technológia Sigfox, vďaka ktorej môžete pripojiť takmer čokoľvek. Či tieto dáta pochádzajú zo samotného pripojeného snímača alebo existujúceho produktu, ktorý je vybavený komunikačným IoT modulom je nateraz nepodstatné.

Zamierte svoju pozornosť na to, aké informácie vám pri rozhodovaní chýbajú. Ak by neexistovali žiadne obmedzenia na to, čo by ste chceli vedieť o vašom produkte (oni vlastne ani neexistujú), o vašom zákazníkovi a trhu, na ktorom pôsobíte? O koľko lepšie by mohli obchodníci predávať, ak by vedeli viac o tom, ako vaši zákazníci používajú vaše produkty? Čo by ste potrebovali vedieť, aby ste zlepšili používanie vašich produktov? O koľko lepšie by mohol váš produkt vývojár po predaji analyzovať? Čo potrebujete vedieť, aby ste pochopili to, čo sa s vašimi produktmi deje po predaji? O koľko väčšiu hodnotu by mohli získať vaši zákazníci z produktu, ak by mali prístup k ďalším informáciám? Čo potrebujú vedieť, aby ich získali?

Nezačínajte s technológiou. Začnite tým, že sa zamyslíte, aký typ informácie chcete získať vy, a ako túto informáciu dokážete zužitkovať v prospech zákazníkov, či obchodných partnerov.

3. Pozvite správnych ľudí na workshop

Organizovanie workshopov môže byť skvelým spôsobom na objavenie potenciálu v oblasti internetu vecí. Workshopy so strategickými biznis lídrami dokážu identifikovať bolestivé body v podnikaní a odhaliť príležitosti na kontinuálne zlepšovanie sa.

Nevyhnutnou podmienkou však je, aby ste na workshopoch mali tých správnych ľudí v miestnosti.

Pre skutočné inovácie nepotrebujete mať plnú miestnosť technických geekov. Ak vaše podujatie na objavovanie IoT pozostáva z technologických, sieťových a aplikačných manažérov, potrebujete prestať myslieť takýmto spôsobom. Títo ľudia sú samozrejme dôležití, a v procese implementácie sa ich úloha ešte značne zhodnotí, ale nie v prvotnom štádiu. Skutočným driverom pre každý IoT projekt je jeho obchodná potreba na trhu a užitočnosť.

Úvodné workshopy nemajú byť určené na to, aby sa dostali do detailov. Ich úlohou má byť skôr voľné a kreatívne premýšľanie o tom, ako spravujete vašu spoločnosť, ako poskytujete služby vašim zákazníkom, čo im ponúkate, či o tom, akú hodnotu majú zákazníci z týchto produktov a služieb.

Na to, aby ste ich úspešne zvládli potrebujete biznisovú perspektívu. Keď vytvárate zoznam pozvaných osôb či pracovísk na takýto objavný workshop, zabudnite na to, že iniciujete technický projekt. Zamyslite sa, zlepšujete podnikanie vašej spoločnosti. Workshopy, meetupy a prednášky organizujeme v pravidelných intervaloch, ak chcete byť informovaní o všetkých aktualitách, dajte nám páčika a sledujte našu Facebook a LinkedIn stránku SimpleCell Slovakia a prihláste sa na odoberanie newslettra (dole na stránke).

4. Zamyslite sa nad skúsenosťami zákazníkov

Firmy sa čoraz viac rozhodujú konkurovať si na základe zákazníckych skúseností (customer experience – CX). Ak chcete mať v boji o zákazníka navrch, keď začnete skúmať príležitosti na zlepšenie vašich procesov, ako aj ponuky produktov a služieb, budete musieť do svojich plánov začleniť aj:

 • Mapovanie obchodných procesov
 • Priame spätné väzby od zákazníkov
 • Nepriame spätné väzby od zákazníkov
 • Finančnú spätnú väzbu

Pochopenie toho, ako vaši zákazníci vnímajú vašu značku, činnosť, produkty a služby, prinesú až vaše možnosti zlepšenia, ktoré sú pre nich dôležité.

Nie všetci biznis lídri môžu byť ako Steve Jobs. Nie každý dokáže identifikovať potreby zákazníkov, o ktorých ani sami nevedia. Pre tých z nás, ktorí nie sú ako Jobs je spätná väzba od zákazníkov či klientov jedným z najlepších spôsobov, akým môžeme identifikovať potenciál pre zlepšovanie sa.

Začlenenie týchto informácií prirodzene vyvolá otázku, čo by ste chceli vedieť o svojich zákazníkoch a zatiaľ neviete. To je ďalší skvelý potenciál internetu vecí. Umožní vám to.

Pripojené zariadenia otvárajú možnosti na získavanie štatistík, ktoré idú nad rámec bežných firemných metrík. Ponúkajú prehľad o využívaní produktov a životných cyklov po predaji, ktoré ste dosiaľ inak mohli získať iba veľmi ťažko.

Ak by ste mohli získať takéto informácie, o koľko lepšie by mohlo byť práve Vaše CX?

5. Stres test pre vaše nápady

Akonáhle máte kopu nápadov z vašich workshopov či brainstormingov, mali by ste ich podrobiť dôrazným stres testom. Majú naozaj obchodnú hodnotu? Zaujímavé aplikácie IoT do sveta sme zhrnuli v článku o top 5 zvláštnostiach, ktoré sa vďaka (alebo napriek) svojej originalite objavili na trhu.

Znova, je to workshop, na ktorom budú grilovať každý nápad dopodrobna strategickí lídri v oblasti biznisu, nie technologickí geekovia (nič proti nim 🙂 ) To, čo by ste mali chcieť, je vedomosť, kde je najsprávnejšie začať využívať vaše vlastné podnikové modely, aby ste mohli identifikovať potenciálnu hodnotu, ktorú vám prinesie IoT, ako aj komerčné dôsledky týchto nových príjmových tokov.

6. Získajte pomoc pri definovaní hrubých nákladov

Po tom, ako ste získali predstavu o potenciáli generovania nových príjmov, budete musieť posúdiť túto situáciu v porovnaní s nákladmi a komplexnosťou, ktorú prinášajú tieto nápady do života. Pravdepodobne budete potrebovať názory odborníkov. Tím SimpleCell Slovakia je pripravený s vami hovoriť o približných nákladoch na implementáciu projektov v akomkoľvek odvetví.

Dôležité je, aby ste sa zamysleli nad tým:

 • Aké budú náklady na zariadenia, senzory, ich napájanie a sieťovú konektivitu
 • Kto bude znášať tieto náklady
 • Či môžete využívať už existujúcu technológiu na získavanie potrebných dát
 • Ako potrebujete prispôsobiť váš produkt tak, aby ste získavali potrebné dáta
 • Ako veľmi komplexný je proces vývoja konkrétneho produktu
 • Ako zložité sú problémy spojené s pripojením v budúcnosti
 • Aké sú bezpečnostné dôsledky a aké sú približné náklady na riadenie týchto rizík

Tieto náklady budú v skorom štádiu len približné, pretože budete ešte ďaleko od zadefinovania možného riešenia, ale práca so spoločnosťou ako je SimpleCell Slovakia, ktorá má skúsenosti s uvádzaním IoT projektov do života, vám poskytne lepšiu predstavu o nákladoch a komplexnosti riešenia pri uskutočňovaní vašich nápadov.

7. Ktoré nápady či IoT riešenia sú hodné vášho záujmu?

Budete musieť spojiť piaty a šiesty krok dokopy, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktoré zo všetkých nápadov stoja za to.

Vyhodnoťte všetky približné hodnoty súvisiace s každým nápadom na realizáciu spolu s komplexnosťou a nákladmi. Budete tak môcť vytvoriť krátky zoznam nápadov, ktoré sa vám oplatí posunúť do ďalšej fázy.

Ak máte záujem preskúmať potenciál internetu vecí vo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať. Radi s Vami prediskutujeme obchodný potenciál vášho nápadu spolu s jeho možnosťami realizácie. My sme pripravení prinášať inovácie a byť lídrom na trhu, Vy ste?