Sigfox a Total začínajú s aktívnou kontrolou prívesov


Spoločnosti TotalSigfox sa spojili, aby nasadili do praxe riešenie pre optimalizovanie dodávateľského reťazca a logistiky. Riešenie vytvorili prepravcovia pre prepravcov a dostalo názov „Where’s My Trailer?“ a ide o inovatívny spôsob ako zlepšiť používanie a udržiavanie bezpečnosti vozového parku.

Cieľom tohto riešenia je trackovanie, teda sledovanie polohy, prívesov. Funguje to tak, že na príves je umiestnené zariadenie, ktoré umožňuje dopravcom identifikovať polohu strojov, ale aj to, ktoré sú slabo používané, boli stratené alebo ukradnuté.

Celé toto riešenie vymysleli vo firme Total Marketing France cez pobočku Stela a bolo testované celý minulý rok zákazníkmi prepravnej spoločnosti. Samotné zariadenia sú napájané z batérií, je ich veľmi jednoduché nainštalovať na príves a komunikujú prostredníctvom bezdrôtovej IoT siete Sigfox.

Služba lokalizuje prívesy a umožňuje používateľom riešenia nastavovať si upozornenia. Tie sa zobrazujú na portáli pre zákazníkov, ktorý je prístupný z webových stránok a je kompatibilný so všetkými digitálnymi zariadeniami.

Mapy a panely zobrazujú informácie o:

  • Prívesoch a záznamoch o neaktívnom období
  • Párovaní ťahačov a prívesov a detekcie nárazov
  • Údržbe a kontrole servisu vozidiel
  • Neoprávnenom pohybe

Služba bude najprv dostupná iba vo Francúzsku a neskôr sa počíta s jej rozšírením do celej Európy. Taktiež bude zriadená horúca linka, ktorá pomôže zákazníkom s inštaláciou zariadení, používaním portálu a konfiguráciou.