Sigfox mení globálne sledovanie aktív so službou Geolocation, svetovo najlacnejšou geolokačnou službou bez použitia GPS


Sigfox, popredný svetový poskytovateľ konektivity pre internet vecí (IoT), nedávno oznámil novú IoT geolokačnú službu, ktorá nevyužíva tradičné GPS a poskytuje vysoko hospodárny spôsob sledovania veľkého množstva aktív po celom svete.

Na globálnej sieti Sigfox, s aktuálnym pokrytím 31 krajín, je Sigfox Geolocation nová služba sledovania majetku, ktorá umožňuje ľubovoľnému existujúcemu Sigfox modulu, aby sa stal geolokačným zariadením a pritom nie je nutná jeho úprava a ani hardvérové či softvérové aktualizácie.

Hlavné výhody služby zahŕňajú:

  • Najlacnejšie IoT lokalizačné služby: Sigfox Geolocation nevyžaduje žiadne hardvérové alebo softvérové aktualizácie a zariadenie nemusí prenášať ďalšie správy, to znamená, že nemá žiadny vplyv na prevádzkové náklady.
  • Zachovanie nízkej spotreby energie: Sigfox Geolocation nespolieha na energeticky náročné GPS technológie, ani nevyžaduje ďalšie spracovanie alebo viac energie, než koľko Sigfox zariadenia bežne spotrebujú.
  • Dostupný na globálnej sieti: Sigfox Geolocation je ukotvený v celosvetovej sieti Sigfox a predstavuje prvú globálnu geolokačnú IoT službu. To umožňuje zjednodušenie globálneho riadenia dodávateľského reťazca. Ihneď po registrácii zariadenia do Sigfox cloudu je služba k dispozícii vo všetkých oblastiach, kde je prítomná sieť.
  • Na rozdiel od tradičných GPS sledovacích zariadení, Sigfox Geolocation je možné použiť vnútri aj vonku.

Sigfox Geolocation bol špeciálne navrhnutý tak, aby umožnil sledovanie majetku v náročných odvetviach ako sú dodávateľský reťazec a logistika (sledovanie paliet, kontajnerov, prívesov a pod.), poľnohospodárstvo, maloobchod či stavebníctvo. Bezkonkurenčne nízka cena komunikačných modulov Sigfox sa pohybuje od 2 eur, na prevádzku vyžaduje minimum energie a batérie vydržia až po dobu dvoch rokov. Táto služba umožňuje veľmi úsporné sledovanie prakticky akéhokoľvek predmetu.

Spoločnosti tradične sledujú svoje aktíva pri tranzite buď skenovaním v kontaktných miestach alebo prostredníctvom GPS sledovania. Skenovanie je však často náchylné k chybám a stratou medzi kontaktnými miestami. Navyše, okrem vysokých nákladov na GPS hardvér, vyššia spotreba energie týchto zariadení znamená ďalšie náklady na údržbu spojené s neustálymi výmenami batérií. GPS sledovanie je vyhradené pre sledovanie vysokohodnotných tovarov a je nehospodárne pre sledovanie masového tovaru alebo majetku.

Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia

Martin Komínek, COO

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell Network Slovakia, slovenského operátora siete Sigfox, Martin Komínek uviedol, že “Sigfox Geolocation je služba s potenciálom znížiť náklady pri celosvetovom sledovaní majetku. Minimálne obstarávacie a prevádzkové náklady oproti iným službám ušetria nemalé prostriedky. Okrem sledovania polohy sa Sigfox Geolocation uplatní pri odhaľovaní podvodov, v poisťovníctve aj geomarketingu. Možnosti sú nekonečné.

Sieť Sigfox je lídrom v sektore IoT a stále expanduje. Momentálne je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta a v nasledujúcom roku plánuje Sigfox prostredníctvom partnerov rozsah zdvojnásobiť a pokryť viac ako 60 krajín. Ambíciou Sigfoxu, stelesnenou v jeho slogane „Robme veci živými“, je dať hlas fyzickému svetu okolo nás, aby miliardy objektov hrali úlohu pri ekonomickom a sociálnom rozvoji.

Ako Sigfox Geolocation funguje?

Sigfox spúšťa prvú globálnu IoT sieť pre naslúchanie miliardám objektov vysielajúcim dáta bez nutnosti vytvorenia a udržiavania pripojenia k sieti. Tento jedinečný prístup vo svete bezdrôtového pripojenia, kde neexistuje žiadny nadbytok signálov, kompaktný a optimalizovaný protokol, a kde objekty nie sú pripojené k sieti, drasticky znižuje spotrebu energie a náklady.

Navyše, Sigfox je komunikačným riešením na báze softvéru, kde sú všetky siete a výpočty spravované v cloude skôr, než na zariadení. To umožňuje Sigfoxu neustále zlepšovanie sieťových kapacít a ponúkať širokú škálu nových služieb, ktoré môžu byť k dispozícii celosvetovej flotile pripojených zariadení prostredníctvom jednoduchého upgrade softvéru.

Sigfox Geolocation je prvá big data služba založená na cloudovom riešení kombinujúca ukazovatele sily signálu a deep learning (machine to machine algoritmov). Dva roky výskumu a vývoja, ale aj dostupné metadáta zo zariadení v Sigfox cloude umožnili Sigfoxu ponúknuť geolokačnú službu, ktorá nevyžaduje inováciu hardvéru alebo aktualizácie softvéru a nemá žiadny vplyv na spotrebu energie.