Smart, Poľnohospodárstvo, kombajn

Moderné smart poľnohospodárstvo postavené na dátach cez internet vecí


Poľnohospodárstvo je už od pradávna zdrojom bohatstva krajín a  našej existencie. Avšak pod vplyvom klimatických zmien je vystavená ohrozujúcim vplyvom, ktoré jej neprospievajú– požiare, záplavy, sucho, baktérie či škodlivé mikroorganizmy. Ani v našom pásme to nie je ružové. Klimatické podmienky začínajú mať alarmujúci stav. Avšak vďaka IoT (internet vecí) technológiám môžu farmári mapovať a lepšie monitorovať svoje územie, zistiť čo ich pôde chýba a čo potrebuje, lepšie spravovať dáta a zamerať sa na maximalizáciu úrody a svojho zisku.

Diaľkové sledovanie kvality pôdy

Agrosektor momentálne bojuje s najväčším nepriateľom, ktorým sú vysoké teploty, následne sucho a vyprahnutá pôda. Nedostatok zrážok sa prejavuje aj na kvalite pôdy. Tento stav trápi farmárov na našom celom území.

Dnešní farmári už poznajú technológie, ktoré im umožňujú zavlažovať a hnojiť ich pôdu a to v čo najlepšom rozsahu, vďaka čomu môžu pristupovať k poľnohospodárstvu precíznejšie.  Voda a pôda sú hlavnými faktormi a pohonným mechanizmom celého poľnohospodárstva. Ako náhle by farmári vedeli kontrolovať podmienky vody a pôdy, automaticky budú vedieť kontrolovať svoju úrodu a znížiť spotrebu vody. Z pohľadu farmára technológia Sigfox poskytuje pridanú hodnotu vo forme lepšieho rozhodovania sa, alebo efektívnejšieho využívania zdrojov. Taktiež dokáže zabezpečiť vzdialené objekty ako silá, brány či majetok, ktorý nemáte štandardne pod dohľadom.

Technológia Sigfox dokáže farmárom zabezpečiť systém na plánovanie zberu úrody, spracovania, ukladanie a šírenie údajov. Vďaka nej si môžu farmári vymedziť konkrétne územie ako je tomu tak pri technológií, ktorá sa používa na presné lokalizovanie poľnohospodárskych zvierat pričom všetky tieto údaje sú poskytované v reálnom čase. Systém vlastných meteostaničiek  vie povedať to, koľko bolo zrážok na danom území, aká je teplota a  vlhkosť pôdy, obsah organických látok, hladina dusíka, rýchlosť vetra či ďalšie hodnoty vplývajúce na zdravie plodín. Farmárom sa tak otvárajú nové možnosti pre lepšie rozhodovanie v otázkach ako budú ďalej účinne hospodáriť. Verili by ste vôbec, že IoT zariadenia už môžu byť napájané zo vzduchu či tepla zvierat?

Budúcnosť poľnohospodárstva

Budúcnosť je tu a teraz. Všetky spomenuté technológie nie sú žiadne sci-fy, sú dostupné  prostredníctvom riešení technológie Sigfox. Farmári budú môcť svoj deň začínať v kancelárií, pretože všetky potrebné informácie budú mať v počítači či vo svojom mobilnom telefóne. Či už ide o dostupný hardvér na zber údajov, alebo ich následnú vizualizáciu v softvérovom rozhraní, všetky tieto možnosti sú aplikovateľné v priebehu niekoľkých dní. Zatiaľ čo ostatní budú ešte špekulovať nad využívaním moderných technológií v tradičnom odvetví, inovatívni poľnohospodári si môžu pokojne užívať konkurenčnú výhodu vo forme precízneho poľnohospodárstva.

Na internet vecí už môžu byť pripojené včely, kravy aj voda. To však vôbec nie je všetko. Samotný zber dát je extrémne užitočný a má niekoľko nesporných výhod, ktoré by ste mali realizovať v praxi. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.