Internet vecí pomáha znižovaniu emisií CO2.

SmartCity: Toto je top 5 aplikácií ako internet vecí pomôže znížiť karbónovú stopu


Spojené štáty odmietli Parížsku dohodu napriek vôli väčšiny občanov. Ostatné krajiny sa zaviazali spraviť zo sveta postupne lepšie miesto pre život. Toto je 5 najužitočnejších aplikácií internetu vecí (IoT, Internet of things), ktoré pomôžu znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2), sú nenáročné a ich efektivita sa dá ľahko zmerať.

Inteligentné parkovanie

V husto obývaných oblastiach je stále náročnejšie nájsť voľné parkovacie miesto. Čím ďalej, tým viac miest pridáva na parkovacie miesta senzory pripojené do siete internetu vecí. Vďaka pripojeným parkoviskám je zobrazená obsadenosť parkovacích miest napríklad v mobilnej aplikácii, aby mohli vodiči priamo smerovať na voľné parkovacie miesto. Takýmto spôsobom je možné znížiť čas jazdy aj o 10 minút a priemernú hodnotu emisií až o 20%.

Skvelým príkladom takého riešenia sú slovenské firmy GOSPACE a NanoDesign, ktoré sa venujú aj výrobe parkovacích senzorov. Pilotný projekt firmy GOSPACE pod názvom SPOT (Slovak Parking Organisation Technology) si môžete pozrieť na webe www.spotech.sk.

Zástupca NanoDesignu Martin Donoval bude jedným z účastníkov diskusie SimpleTalks už 13. novembra v Satori Stage v Bratislave. Diskusie sa tiež zúčastní zakladateľ a technický riaditeľ globálnej spoločnosti Sigfox a keynote spíker na konferencii ITAPA Christophe Fourtet.

Inteligentné parkovanie znižuje emisie

Diaľkové monitorovanie nádrží

LPG, palivové a olejové nádrže môžu využívať ultrazvukové snímače pripojené do internetu vecí. Dodávateľ tak presne vie, kedy má zariadiť doručenie alebo vyzdvihnutie nádrží a môže tak optimalizovať svoju dopravu na miesto určenia.

Podobný projekt už funguje v Írsku, kde je postupne pripájaných až 250 000 palivových nádrží prostredníctvom siete Sigfox. Slovenským operátorom siete Sigfox je spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia.

Pouličné osvetlenie

Stále viac miest uvažuje nad inteligentným osvetlením, pretože takouto formou dokážu znížiť účty za elektrickú energiu. Systémy stmievania ulíc majú návratnosť investícií od 4 do 8 rokov v závislosti na cene energií v danej krajine. V zásade ide o princíp zníženia osvetlenia ulice v čase, kedy sa na nej nenachádzajú žiadni chodci alebo autá. Tento prístup môže viesť k 80% úsporám energie pre mestá.

Ďalšou možnosťou je použiť systémy osvetlenia v uliciach tak, že intenzita osvetlenia je prispôsobená času, kedy a ako má svietiť.

Inteligentné osvetlenie v SmartCity znižuje emisie

Riadenie rizík

Množstvo fyzických testov a meraní je v súčasnosti možné nahradiť pripojenými senzormi. Pravidelné merania znečistenia podzemných vôd, ovzdušia či pôdy je možné vyhodnocovať diaľkovo. Pri hodnotách mimo normu zariadenia vyšlú alarm, aby bolo možné bezprostredne zabrániť prírodnej či inej katastrofe.

Toto je aj prípad monitorovania legionelly, baktérie spôsobujúcej chorobu legionárov, ktorá sa usadzuje a množí v usadeninách teplovodných potrubiach, bojleroch a klimatizáciách. V súčasnosti však môžeme na diaľku posúdiť riziko vzniku baktérií legionelly monitorovaním teploty vody spolu s inteligentným algoritmom.

Ďalším príkladom je sledovanie teploty železničných tratí. Z bezpečnostných dôvodov monitorujú železničné spoločnosti teplotu tratí fyzicky na mnohých miestach čím zvyšujú neželané emisie. Pretože ak stúpa teplota, koľajové trate majú tendenciu ohýbať sa.

Pripojené smetné nádoby

Pripojenie kontajnerov a skládok s ultrazvukovým senzorom na sledovanie úrovne zaplnenosti odpadom pomáha optimalizovať zber odpadu. Podľa získanej analytiky môžu mestá, obce alebo spoločnosti odvážajúce odpad vedieť presne v ktoré dni sa im najviac oplatí odvážať ten ktorý typ odpadu. Údaje ukazujú, že tento prístup znižuje zber odpadu v priemere o 30%.

V praxi je táto aplikácia vybavená algoritmom optimalizácie trasy, ktorý znižuje cestovné časy a vzdialenosti, čím sa znižujú emisie CO2. Emisie je možné veľmi jednoducho a pekne merať, napríklad umiestnením senzorov do inteligentnej vtáčej búdky.

Už viac nie je potrebné čakať na najvhodnejšiu dobu, všetko potrebné pre inteligentné riešenia je k dispozícii. Dajme veciam život a spravme zo sveta lepšie miesto.